Lịch phát sóng Gem TV HD thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:05Friends S5
01:10Angie Tribeca S2
01:35Angie Tribeca S2
02:05Izombie S1
02:50Izombie S1
03:35Izombie S1
04:20Izombie S1
05:10Izombie S1
06:00Izombie S2
06:50Veronica Mars S1
07:40Rizzoli & Isles S6
08:30Major Crimes S4
09:20Arrow S4
10:10Friends S6
10:35Friends S6
lịch phát sóng Gem TV HD
11:00The Flash S1
11:50The Hangover Part Iii
13:35The Big Bang Theory S8
13:55The Big Bang Theory S8
14:20Friends S6
14:45Friends S6
15:10The Flash S1
16:00Arrow S4
16:50Major Crimes S4
17:40The Mentalist S3
18:30Arrow S4
19:20The Big Bang Theory S8
19:45The Big Bang Theory S8
20:10The Flash S1
21:00Joe's Apartment
22:20The Big Bang Theory S8
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
22:45The Big Bang Theory S8
23:10Major Crimes S4
16:30Việt Nam Discovery
Số 22
17:00Phố
Số 8
17:30Khám phá Châu Âu
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 110
18:30Châu Á thân thương
Số 54
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 15
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 111
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 11
20:30Sắc màu văn hóa
Số 12
21:00Sắc màu không gian
Số 1
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
22:30Châu Á thân thương
Số 52
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105