Lịch phát sóng Gem TV HD thứ 3 ngày 24-1-2017

GiờChương trình
00:00Izombie S2
00:50Angie Tribeca S2
01:15Friends S6
01:40Friends S6
02:05Izombie S2
02:55Angie Tribeca S2
03:20Rizzoli & Isles S6
04:15The Mentalist S3
05:10Izombie S2
06:00Izombie S2
06:50Veronica Mars S1
07:40Rizzoli & Isles S6
08:30Major Crimes S4
09:20Arrow S4
10:10Friends S6
lịch phát sóng Gem TV HD
10:35Friends S6
11:00The Flash S1
11:50Joe's Apartment
13:10The Big Bang Theory S8
13:30The Big Bang Theory S8
13:50The Big Bang Theory S8
14:10The Big Bang Theory S9
14:30Friends S6
14:50Friends S6
15:10The Flash S1
16:00Arrow S4
16:50Major Crimes S4
17:40The Mentalist S3
18:30Arrow S4
19:20The Big Bang Theory S8
19:45The Big Bang Theory S8
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
20:10The Flash S1
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 11
16:30Sắc màu văn hóa
Số 12
17:00Sắc màu không gian
Số 1
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 112
18:30Châu Á thân thương
Số 55
19:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 28
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 113
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 15
20:30Việt Nam Discovery
Số 23
21:00Theo dấu người xưa
Số 8
21:30Hành trang sống
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 106
22:30Châu Á thân thương
Số 53
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 14
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 109