Lịch phát sóng Gem TV HD thứ 4 ngày 17-5-2017

GiờChương trình
00:20MAJOR CRIMES S5
ĐỘI TRỌNG ÁN (PHẦN 5)
01:10FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 10
01:35FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 11
02:00BLINDSPOT S1
ĐIỂM MÙ PHẦN 1, TẬP 20
02:55IMPRACTICAL JOKERS
NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA DẠI DỘT, TẬP 16
03:20WORLD'S DUMBEST
NGỐC NHẤT QUẢ ĐẤT, TẬP 13
04:15RIZZOLI & ISLES S7
RIZZOLI & ISLES, PHẦN 7, TẬP 1
05:10BLINDSPOT S1
ĐIỂM MÙ PHẦN 1, TẬP 20
06:00BLINDSPOT S1
ĐIỂM MÙ PHẦN 1, TẬP 21
06:50THE MENTALIST S3
NHÀ NGOẠI CẢM PHẦN 3, TẬP 16
07:40RIZZOLI & ISLES S7
RIZZOLI & ISLES, PHẦN 7, TẬP 2
08:30PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 9
09:20GOTHAM S2
GOTHAM PHẦN 2, TẬP 7
10:10FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 12
10:35FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 13
lịch phát sóng Gem TV HD
11:00LETHAL WEAPON S1
VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI (PHẦN 1), TẬP 4
11:50GOTHAM S3
GOTHAM (PHẦN 3), TẬP 18
12:40MAJOR CRIMES S5
ĐỘI TRỌNG ÁN (PHẦN 5)
13:30THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 17
13:55THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 18
14:20FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 12
14:45FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 13
15:10LETHAL WEAPON S1
VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI (PHẦN 1), TẬP 4
16:00GOTHAM S2
GOTHAM PHẦN 2, TẬP 7
16:50PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 10
17:40THE MENTALIST S3
NHÀ NGOẠI CẢM PHẦN 3, TẬP 16
18:30GOTHAM S2
GOTHAM PHẦN 2, TẬP 7
19:20THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 17
19:45THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 18
20:10IMPRACTICAL JOKERS
NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA DẠI DỘT, TẬP 8
20:35IMPRACTICAL JOKERS
NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA DẠI DỘT, TẬP 9
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
21:00THE FLASH S3
TIA CHỚP (PHẦN 3), TẬP 5
21:50IZOMBIE S3
TÔI LÀ THÂY MA (PHẦN 3), TẬP 7
22:40THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 17
23:05THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 18
23:30ANGIE TRIBECA S3
ANGIE TRIBECA (PHẦN 3), TẬP 6
23:55IMPRACTICAL JOKERS
NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA DẠI DỘT, TẬP 21
18:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 7
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 16
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 60
20:00Thế giới tự nhiên
Số 37
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
21:00Đi là đến
Số 20
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 22 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 55
22:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 5
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 7
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 56