Lịch phát sóng Gem TV HD thứ 4 ngày 18-1-2017

GiờChương trình
00:35Angie Tribeca S2
01:00Angie Tribeca S2
01:25Friends S6
01:50Friends S6
02:15Izombie S1
03:05Angie Tribeca S2
03:30Rizzoli & Isles S6
04:20The Mentalist S3
05:10Izombie S1
06:00Izombie S1
06:50Veronica Mars S1
07:40Rizzoli & Isles S6
08:30Major Crimes S4
09:20Veronica Mars S1
10:10Friends S6
lịch phát sóng Gem TV HD
10:35Friends S6
11:00The Flash S1
12:40Blended
14:35Friends S6
14:55Friends S6
15:15The Flash S1
16:00Arrow S4
16:50Major Crimes S4
17:40The Mentalist S3
18:30Arrow S4
19:20The Big Bang Theory S8
19:45The Big Bang Theory S8
20:10The Flash S1
22:35The Big Bang Theory S8
23:00The Big Bang Theory S8
23:25Major Crimes S4
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96
16:00Thế giới tự nhiên
Số 48
16:30Việt Nam Discovery
Số 20
17:00Theo dấu người xưa
Số 7
17:30Hành trang sống
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
18:30Châu Á thân thương
Số 49
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
20:00Thế giới tự nhiên
Số 49
20:30Ký sự
Số 12
21:00Đi là đến
Số 4
21:30Ký sự rừng xanh số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
22:30Châu Á thân thương
Số 47
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94