Lịch phát sóng Gem TV HD thứ 4 ngày 28-3-2018

GiờChương trình
00:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt
Tập 42
01:00Tình Yêu Thời Công Nghệ
Tập 5
02:00Ông Địa Và Bà Địa
Tập 14
03:00Rồng Bay Phượng Múa
Tập 55
04:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt
Tập 42
05:00Tình Yêu Thời Công Nghệ
Tập 5
06:00Ông Địa Và Bà Địa
Tập 14
07:00Rồng Bay Phượng Múa
Tập 55
08:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt
Tập 42
09:00Tình Yêu Thời Công Nghệ
Tập 5
10:00Ông Địa Và Bà Địa
Tập 14
11:00Rồng Bay Phượng Múa
Tập 55
12:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt
Tập 42
13:00Tình Yêu Thời Công Nghệ
Tập 5
14:00Ông Địa Và Bà Địa
Tập 14
15:00Rồng Bay Phượng Múa
Tập 55
16:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt
Tập 42
17:00Tình Yêu Thời Công Nghệ
Tập 5
18:00Ông Địa Và Bà Địa
Tập 14
19:00Rồng Bay Phượng Múa
Tập 56
lịch phát sóng Gem TV HD
20:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt
Tập 43
21:00Tình Yêu Thời Công Nghệ
Tập 6
22:00Ông Địa Và Bà Địa
Tập 15
23:00Rồng Bay Phượng Múa
Tập 56
09:00Thế giới tự nhiên
Số 10
09:30Khám phá Châu Âu
Số 11
10:00Thực đơn đỉnh
Số 15
10:15Sống ở Việt Nam
Số 27
10:30Thế giới tự nhiên
Số 11
11:00Đi là đến
Số 7
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 15
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
12:00Thế giới tự nhiên
Số 12
12:30Theo dấu người xưa
Số 6
13:00Cùng sao khám phá
Số 15
13:15Nghề xưa còn lại
Số 15
13:30Thế giới tự nhiên
Số 13
14:00Khám phá Châu Âu
Số 11
14:30Hương vị Việt
Số 3
14:45Tour de Vietnam
Số 31
15:00Thế giới tự nhiên
Số 14
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
15:30Ẩm thực quanh ta
Số 65
16:00Thực đơn đỉnh
Số 16
16:15Sống ở Việt Nam
Số 28
16:30Thế giới tự nhiên
Số 15
17:00Hồn Việt
Số 3
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
18:00Thế giới tự nhiên
Số 24
18:30Nhịp sống quanh ta
Số 17/18
19:00Cùng sao khám phá
Số 2
19:15Nghề xưa còn lại
Số 2
19:30Thế giới tự nhiên
Số 13
20:00Khám phá Châu Âu
Số 11
20:30Hương vị Việt
Số 3
20:45Tour de Vietnam
Số 31
21:00Thế giới tự nhiên
Số 14
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 65
22:00Thực đơn đỉnh
Số 16
22:15Sống ở Việt Nam
Số 28
22:30Thế giới tự nhiên
Số 15
23:00Hồn Việt
Số 3
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16