Lịch phát sóng Gem TV HD thứ 5 ngày 26-10-2017

GiờChương trình
00:20Lethal Weapon S2
Let It Ride
01:10Dc's Legends Of Tomorrow S2
Turncoat
02:00Arrow S1
Muse Of Fire
03:00Supergirl S1
Livewire
04:00The Last Ship S3
Paradise
05:00Arrow S1
Muse Of Fire
06:00Arrow S1
Vendetta
06:50The Mentalist S4
The Crimson Hat
07:40The Last Ship S3
Scuttle
08:30Supergirl S1
How Does She Do It?
09:20Major Crimes S5
White Lies Pt 1
10:10Dc's Legends Of Tomorrow S2
Camelot/3000
11:00The Mentalist S3
Pink Chanel Suit
11:50Dc’s Legends Of Tomorrow S3
Zarri
12:40Lethal Weapon S2
Let It Ride
13:30The Big Bang Theory S10
The Locomotion Reverberation
13:55The Carbonaro Effect
Japanese Waterless Folding Toilet
14:20Dc's Legends Of Tomorrow S2
Camelot/3000
15:10The Mentalist S3
Pink Chanel Suit
16:00Major Crimes S5
White Lies Pt 1
lịch phát sóng Gem TV HD
16:50Supergirl S1
How Does She Do It?
17:40The Mentalist S4
The Crimson Hat
18:30Major Crimes S5
White Lies Pt 1
19:20The Big Bang Theory S10
The Locomotion Reverberation
19:45The Carbonaro Effect
Japanese Waterless Folding Toilet
20:10The Mentalist S3
Pink Chanel Suit
21:00Final Destination 5
Final Destination 5
22:35The Big Bang Theory S10
The Locomotion Reverberation
23:00Dolphin Tale 2
Dolphin Tale 2
11:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
11:30Cùng sao khám phá
Số 11
11:45Nghề xưa còn lại
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 26
12:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
13:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
13:15Tour de Vietnam
Số 12
13:30Thế giới tự nhiên
Số 27
14:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
14:30Thực đơn đỉnh
Số 12
14:45Sống ở Việt Nam
Số 8
15:00Thế giới tự nhiên
Số 28
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
15:30Hồn Việt
Số 12
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
16:30Thế giới tự nhiên
Số 29
17:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
17:30Cùng sao khám phá
Số 12
17:45Nghề xưa còn lại
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 30
18:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
19:00Thực đơn đỉnh
Số 12
19:15Sống ở Việt Nam
Số 8
19:30Thế giới tự nhiên
Số 27
20:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
20:30Thực đơn đỉnh
Số 12
20:45Sống ở Việt Nam
Số 8
21:00Thế giới tự nhiên
Số 28
21:30Hồn Việt
Số 12
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
22:30Thế giới tự nhiên
Số 29
23:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
23:30Cùng sao khám phá
Số 12
23:45Nghề xưa còn lại
Số 12