Lịch phát sóng Gem TV HD thứ 6 ngày 20-1-2017

GiờChương trình
02:00Friends S6
02:20Izombie S1
03:05Angie Tribeca S2
03:30Rizzoli & Isles S6
04:15The Mentalist S3
05:10Izombie S1
06:00Izombie S1
06:50Veronica Mars S1
07:40Rizzoli & Isles S6
08:30Major Crimes S4
09:20Veronica Mars S1
10:10Friends S6
10:35Friends S6
11:00The Flash S1
14:20Friends S6
lịch phát sóng Gem TV HD
14:45Friends S6
15:10The Flash S1
16:00Arrow S4
16:50Major Crimes S4
17:40The Mentalist S3
18:30Arrow S4
19:20The Big Bang Theory S8
19:45The Big Bang Theory S8
21:00The Hangover
12:00Thế giới tự nhiên
Số 49
12:30Ký sự
Số 12
13:00Đi là đến
Số 4
13:30Ký sự rừng xanh số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
14:30Châu Á thân thương
Số 50
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100
16:00Thế giới tự nhiên
Số 50
16:30Việt Nam Discovery
Số 21
17:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
17:30Hương vị Việt
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
18:30Châu Á thân thương
Số 51
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103
20:00Thế giới tự nhiên
Số 51
20:30Sắc màu văn hóa
Số 11
21:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
21:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
22:30Châu Á thân thương
Số 49
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98