Lịch phát sóng Gem TV HD thứ 6 ngày 24-3-2017

GiờChương trình
00:20Good Behavior S1
01:10Blindspot S2
02:00Izombie S2
02:55Those Who Can't S2
03:20World's Dumbest
04:15Major Crimes S4
05:10Izombie S2
06:00Izombie S2
06:50The Mentalist S2
07:40Major Crimes S4
08:30Person Of Interest S5
09:20Arrow S1
10:10Friends S3
10:35Friends S3
lịch phát sóng Gem TV HD
11:00Supergirl S1
11:50Arrow S5
12:40Good Behavior S1
13:30Blindspot S2
14:20Friends S3
14:45Friends S3
15:10Supergirl S1
16:00Arrow S1
16:50Person Of Interest S5
17:40The Mentalist S2
18:30Arrow S1
19:20The Big Bang Theory S9
19:45The Big Bang Theory S9
20:10The Big Bang Theory S10
20:35The Big Bang Theory S10
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
21:00Joe's Apartment
22:20Rush Hour 3
23:50The Big Bang Theory S9
17:00Nhịp sống quanh ta
Số 16
17:30Hương vị Việt
Số 16
18:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 2 (PL) (PL)
18:30Nhật Bản cổ kính và uy nghiêm
Số 1 (PL)
19:00Nihombashi
Lịch sử và văn hoá trường tồn (PL)
19:30Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 2 (PL)
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 33
20:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 5
21:00Theo dấu người xưa
Số 16 (PL)
21:30Hành trang sống
Số 16 (PL)
22:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 1 (PL)
22:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 10
23:00Kyoto Một góc nhìn khác
Số 3 (PL)