Lịch phát sóng Gem TV HD thứ 6 ngày 27-1-2017

GiờChương trình
01:00THE BUFFALO BOY
MÙA LEN TRÂU
02:30LASA & ZABALA
04:20THE IMPOSSIBLE CRIME
TỘI ÁC BẤT KHẢ THI
06:00THE IGNORANCE OF BLOOD
KHÔNG BIẾT HUYẾT THỐNG
08:00THE IMPOSSIBLE TRUTH
SỰ THẬT KHÔNG TƯỞNG
09:40MURDER IN LA ROCHELLE
ÁN MẠNG Ở LA ROCHELLE
11:15DARK DIAMOND
KIM CƯƠNG TỐI MÀU
13:15THE IMPOSSIBLE CRIME
TỘI ÁC BẤT KHẢ THI
14:55THE SOUL OF EVIL
TÂM HỒN ÁC QUỶ
16:35PAPA WAS NOT A ROLLING STONE
BỐ KHÔNG PHẢI HÒN ĐÁ LĂN
18:20CLARA AND I
CLARA VÀ TÔI
19:50THE MAN FROM ORAN
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẾN TỨ ORAN
22:00DEATH LIST
DANH SÁCH CHẾT
23:40CHANGE OF ADDRESS
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ
11:00Tennis
lịch phát sóng Gem TV HD
12:00Tennis
15:30Tennis
19:30Sports News
20:00Soccer
20:30Tennis
21:30Sports News
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 115
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 16
12:30Ký sự
Số 14
13:00Đi là đến
Số 4 (PL)
13:30Ký sự rừng xanh số 8
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 116
14:30Châu Á thân thương
Số 57
15:00Khám phá Nhật Bản
Quận Ginza
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 117
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 17
16:30Việt Nam Discovery
Số 24
17:00Nhịp sống quanh ta
Số 8
17:30Hương vị Việt
Số 9
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 118
18:30Châu Á thân thương
Số 58
19:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 30
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 119
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 18
20:30Sắc màu văn hóa
Số 13
21:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 7
21:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 114
22:30Châu Á thân thương
Số 56
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 29
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 115