Lịch phát sóng Gem TV HD thứ 7 ngày 18-2-2017

GiờChương trình
00:40The Last Ship S3
01:30The Last Ship S3
02:20The Last Ship S3
03:10The Last Ship S3
04:00The Flash S1
04:50The Flash S1
05:40The Flash S1
06:30The Flash S1
07:20The Flash S1
08:10The Hangover
09:50The Hangover Part Ii
11:30The Big Bang Theory S6
11:55The Big Bang Theory S6
12:20The Big Bang Theory S6
12:45The Big Bang Theory S6
lịch phát sóng Gem TV HD
13:10Arrow S5
14:00Dc's Legends Of Tomorrow S2
14:50The Flash S1
15:40The Flash S1
16:30The Flash S1
17:20Arrow S5
18:10Dc's Legends Of Tomorrow S2
19:00We're The Millers
20:45The Hangover
22:25The Big Bang Theory S6
22:50The Big Bang Theory S6
23:00The Flash S1
23:50Person Of Interest S3
14:00Văn hóa Nhật Bản
Số 31 (PL)
14:30Châu Á thân thương
Số 77 (PL)
15:00Khám phá Nhật bản
Số 20
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
15:30Bộ sưu tập của Takumi
Số 3
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
16:30Sắc màu văn hóa
Số 19
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 10
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 11
18:00Văn hóa Nhật Bản
Số 33 (PL)
18:30Châu Á thân thương
Số 78 (PL)
19:00Khám phá Nhật bản
Số 18 (PL)
19:30Văn hóa Nhật Bản
Số 34 (PL)
20:00Thế giới tự nhiên
Số 54
20:30Ký sự
Số 21
21:00Việt Nam xanh
Số 5
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 10 (PL)
22:00Văn hóa Nhật Bản
Số 35
22:30Bộ sưu tập của Takumi
Số 1
23:00Khám phá Nhật bản
Số 19
23:30Bộ sưu tập của Takumi
Số 2