Lịch phát sóng Gem TV HD Thứ Bảy ngày 14-1-2017

GiờChương trình
00:05Final Destination 5
01:35Friends S5
01:55Friends S5
02:15Izombie S1
03:00Angie Tribeca S1
03:25Rizzoli & Isles S3
04:15The Mentalist S3
05:10Izombie S1
06:00The Mentalist S3
06:50The Mentalist S3
07:40The Mentalist S3
08:30The Mentalist S3
09:20The Mentalist S3
10:10The Conjuring
13:20Final Destination 5
lịch phát sóng Gem TV HD
14:50The Dark Knight Rises
17:35Man Of Steel
20:00The Big Bang Theory S8
20:20The Big Bang Theory S8
20:40The Big Bang Theory S8
21:00Body Of Lies
22:55A Man Apart
16:30Tennis
17:30Auto Racing
18:00Tennis
19:00Tennis
20:00Tennis
21:00Tennis
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 5
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 88
16:00Thế giới tự nhiên
Số 44
16:30Sắc màu văn hóa
Số 9
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 5
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 6
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 89
18:30Châu Á thân thương
Số 45
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 6
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 90
20:00Thế giới tự nhiên
Số 45
20:30Ký sự
Số 11
21:00Việt Nam trong tôi
Số 6
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 5 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 85
22:30Châu Á thân thương
Số 43
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 4
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 86