Lịch phát sóng HBO HD thứ 3 ngày 31-1-2017

GiờChương trình
00:50Thor
02:50The Finest Hours
04:50Footloose
06:40Rain Man
08:55The Green Hornet
10:55How To Be Single
12:45White House Down
14:55Kung Fu Panda 3
16:35Avengers: Age Of Ultron
19:00Mune
20:30Big Game
22:05Men In Black 3
11:00Tennis
12:00Soccer
12:30Magazine
lịch phát sóng HBO HD
13:00Soccer
14:00Tennis
15:00Tennis
16:00Soccer
17:00Soccer
17:30Magazine
18:00Golf
19:00Sports News
19:30Soccer
20:30Soccer
21:30Sports News
22:00Mixed Martial Arts
23:00Soccer
Asian Qualifiers - Road to Russia
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 124
14:30Châu Á thân thương
Số 61
15:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 33
lịch phát sóng HBO HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 125
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
16:30Sắc màu văn hóa
Số 14
17:00Sắc màu không gian
Số 2
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
18:30Châu Á thân thương
Số 62
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
20:30Việt Nam Discovery
Số 26
21:00Theo dấu người xưa
Số 9
21:30Hành trang sống
Số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 122
22:30Châu Á thân thương
Số 60
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 32
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 123