Lịch phát sóng HBO HD thứ 4 ngày 25-1-2017

GiờChương trình
00:20The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
02:25The Hunger Games: Mockingjay Part 2
04:40Eddie The Eagle
06:25Foxcatcher
08:40The Godfather Part Iii
11:25Talladega Nights: The Ballad Of Ricky Bobby
13:15The Hateful Eight
16:00Captain America: The First Avengers
18:05Secret In Their Eyes
20:00Avatar
22:45Predators
19:30Soccer
20:00Soccer
20:30Tennis
21:30Sports News
lịch phát sóng HBO HD
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
08:30Việt Nam Discovery
Số 22
09:00Phố
Số 8
09:30Khám phá Châu Âu
Số 8
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 110
10:30Châu Á thân thương
Số 54
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 15
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 111
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 11
12:30Sắc màu văn hóa
Số 12
13:00Sắc màu không gian
Số 1
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 112
14:30Châu Á thân thương
Số 55
15:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 28
lịch phát sóng HBO HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 113
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 15
16:30Việt Nam Discovery
Số 23
17:00Theo dấu người xưa
Số 8
17:30Hành trang sống
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 114
18:30Châu Á thân thương
Số 56
19:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 29
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 115
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 16
20:30Ký sự
Số 14
21:00Đi là đến
Số 4 (PL)
21:30Ký sự rừng xanh số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 110
22:30Châu Á thân thương
Số 54
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 15
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 111