Lịch phát sóng HBO HD thứ 5 ngày 16-2-2017

GiờChương trình
01:15A Walk In The Woods
03:00The D Train
04:35Beethoven
06:00Rugrats In Paris: The Movie
07:20Sudden Death
09:10Flubber
10:40Tommy Cooper: Not Like That, Like This
12:25The Age Of Adaline
14:20Anomalisa
15:50Steve Jobs
17:50Ghost Town
19:30Inglourious Basterds
22:00The Danish Girl
14:00Badminton
Badminton Unlimited
14:30Golf
PGA Tour Highlights 2017
lịch phát sóng HBO HD
15:30Rodeo
Pro Bull Riding 2017
16:30Yachting
Spirit of Yachting
17:00Marathon
Mass Participation
18:00Watersports
P1 Superstock USA
18:30Watersports
P1 Aquacross USA
19:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
20:30Tennis
Australian Open Tennis 2017 Best Match of the Day
21:30Tennis
Australian Open Tennis 2017 Best Match of the Day
22:30Watersports
P1 Superstock USA
23:00Watersports
P1 Aquacross Malaysia
23:30Golf
LPGA 2017
13:00Theo dấu người xưa
Số 11
13:30Hành trang sống
Số 11
14:00Văn hóa Nhật Bản
Số 33
14:30Châu Á thân thương
Số 78
15:00Khám phá Nhật bản
Số 18
lịch phát sóng HBO HD hôm nay
15:30Văn hóa Nhật Bản
Số 34
16:00Thế giới tự nhiên
Số 51
16:30Ký sự
Số 20
17:00Đi là đến
Số 8
17:30Ký sự rừng xanh số 10 (PL)
18:00Văn hóa Nhật Bản
Số 35
18:30Bộ sưu tập của Takumi
Số 1
19:00Khám phá Nhật bản
Số 19
19:30Bộ sưu tập của Takumi
Số 2
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
20:30Việt Nam Discovery
Số 33
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 11
21:30Hương vị Việt
Số 12
22:00Văn hóa Nhật Bản
Số 31
22:30Châu Á thân thương
Số 77
23:00Khám phá Nhật bản
Số 17
23:30Văn hóa Nhật Bản
Số 32