Lịch phát sóng HBO HD thứ 7 ngày 28-10-2017

GiờChương trình
00:35Krampus
Krampus
02:15Our kind of traitor
Loại người phản bội
04:00The stanford prison experiment
Thí nghiệm nhà tù stanford
06:00The new world
Thế giới mới
08:50Monster-in-law
Bà mẹ chồng tai quái
10:30Criminal (2015)
Tội phạm
12:20Jack reacher: never go back
Jack reacher: không quay đầu
14:20Sully
Sully
15:55Frozen (2013)
Nữ hoàng băng giá
17:35Storks
Đàn cò
19:00Inferno (2016)
Hỏa ngục
21:00Lights out
Tắt đèn
22:20The bourne identity
Nhân dạng của bourne
18:30Rodeo
Pro Bull Riding 2017
19:27Sports News
FOX SPORTS NEWS Update 2017
19:30Triathlon
Vitoria Gasteiz Triathlon
20:00Sports News
FOX SPORTS Live
20:20Soccer
Bundesliga 2017/18
22:30Sports News
FOX SPORTS Live
23:20Soccer
Bundesliga 2017/18
lịch phát sóng HBO HD
07:30Thế giới tự nhiên
Số 25
08:00Hồn Việt
Số 12
08:30Cùng sao khám phá
Số 11
08:45Nghề xưa còn lại
Số 11
09:00Thế giới tự nhiên
Số 26
09:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
10:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
10:15Tour de Vietnam
Số 12
10:30Thế giới tự nhiên
Số 27
11:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
11:30Thực đơn đỉnh
Số 12
11:45Sống ở Việt Nam
Số 8
12:00Thế giới tự nhiên
Số 28
12:30Hồn Việt
Số 12
13:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
13:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
13:30Thế giới tự nhiên
Số 29
14:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
14:30Cùng sao khám phá
Số 12
14:45Nghề xưa còn lại
Số 12
15:00Thế giới tự nhiên
Số 30
lịch phát sóng HBO HD hôm nay
15:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
16:00Thực đơn đỉnh
Số 12
16:15Sống ở Việt Nam
Số 8
16:30Thế giới tự nhiên
Số 31
17:00Đi là đến (PL)
Số 11
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 32
18:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 11
19:00Cùng sao khám phá
Số 12
19:15Nghề xưa còn lại
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 29
20:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
20:30Cùng sao khám phá
Số 12
20:45Nghề xưa còn lại
Số 12
21:00Thế giới tự nhiên
Số 30
21:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
22:00Thực đơn đỉnh
Số 12
22:15Sống ở Việt Nam
Số 8
22:30Thế giới tự nhiên
Số 31
23:00Đi là đến (PL)
Số 11
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12