Lịch phát sóng HTV Thể thao thứ 2 ngày 11-11-2019

GiờChương trình
00h40 - 01h10Thế giới thể thao
01h10 - 02h10Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải cầu lông Macau 2019
02h10 - 02h35Nhịp đập thể thao
02h35 - 05h00Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải bóng đá Hà Lan
05h00 - 05h30Thể dục buổi sáng
05h30 - 06h00Tạp chí giao bóng
06h00 - 06h05Bản tin sáng
06h05 - 08h00Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải bóng đá Hà Lan
08h00 - 08h30Khỏe đẹp
08h30 - 10h00Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải cầu lông Fuzhou Trung Quốc 2019
lịch phát sóng HTV Thể thao
10h00 - 10h30Nhịp đập thể thao
10h30 - 12h05Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật võ thuật OneChampionship
12h05 - 12h15Bản tin trưa
12h15 - 14h00Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải bóng đá Hà Lan
14h00 - 14h30Tạp chí võ thuật OneChampionship
14h30 - 14h35Bản tin trưa
14h35 - 15h00Thế giới thể thao
15h00 - 16h30Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải cầu lông Fuzhou Trung Quốc 2019
16h30 - 17h00Nhịp đập thể thao
17h00 - 17h15Tập mà chơi chơi mà tập
lịch phát sóng HTV Thể thao hôm nay
17h15 - 19h00Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải bóng đá Hà Lan
19h00 - 19h30Thể thao là cuộc sống
19h30 - 20h00Tạp chí cầu lông
20h00 - 20h30Thế giới thể thao
20h30 - 20h45Bản tin 365
20h45 - 22h15Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật võ thuật OneChampionship
22h15 - 22h35Bản tin 365
22h35 - 23h05Tạp chí điền kinh
23h05 - 23h30Khỏe đẹp
23h30 - 00h00Tạp chí võ thuật OneChampionship