Lịch phát sóng HTV Thể thao thứ 3 ngày 26-11-2019

GiờChương trình
02h00 - 02h30Nhịp đập thể thao
00h48 - 00h56Phim Viêt Nam: Cảm giác khi yêu -Tập 2
00h56 - 01h00Hoạt hình: Gà chó và lợn
01h00 - 02h00Phim truyện Việt Nam: Mơ hoang - Tập 8
02h00 - 03h00Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - Tập 1
03h00 - 03h46Phim truyện Việt Nam: Khi em đã lớn - Tập 6
03h46 - 03h56Phim Viêt Nam: Cảm giác khi yêu -Tập 2
03h56 - 04h00Hoạt hình: Gà chó và lợn
04h00 - 05h00Phim truyện Việt Nam: Mơ hoang - Tập 8
05h00 - 06h00Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - Tập 1
06h00 - 06h10Ca nhạc: Mặt trời vẫn tới mỗi ngày
06h10 - 06h30Chuyên đề CS_Nghệ thuật & cuộc sống: Nghệ thuật lộc bình
06h30 - 06h46Phim truyện Việt Nam: Cặp đôi nội chiến- Tập 15
06h46 - 07h07Phim truyện Việt Nam: Cặp đôi nội chiến- Tập 16
07h07 - 07h59Phim truyện Việt Nam: Khi em đã lớn - Tập 7
07h59 - 08h27Chuyên đề CS_Nghệ thuật & cuộc sống: Những xu hướng thiết kế hiện đại
08h27 - 09h02Nhạc nước ngoài: Giai điệu 4 phương
lịch phát sóng HTV Thể thao
09h02 - 09h31Phim truyện Việt Nam: Cười lên vợ ơi -Phần 1 -Tập 12
09h31 - 10h22Phim truyện Việt Nam: Mơ hoang - Tập 9
10h22 - 10h29Phim Viêt Nam: Cảm giác khi yêu -Tập 2
10h29 - 11h26Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - Tập 2
11h26 - 11h42Phim truyện Việt Nam: Cặp đôi nội chiến- Tập 17
11h42 - 12h04Phim truyện Việt Nam: Cặp đôi nội chiến- Tập 18
12h04 - 12h55Phim truyện Việt Nam: Khi em đã lớn - Tập 8
12h55 - 13h00Phim Viêt Nam: Cảm giác khi yêu -Tập 2
13h00 - 13h09Hoạt hình: Gà chó và lợn
13h09 - 13h14Ca nhạc: Chờ Đông
13h14 - 13h19Ca nhạc: Hai đứa giận nhau
13h19 - 13h24Ca nhạc: Đam mê
13h24 - 13h30Ca nhạc: Đường tình đôi ngã
13h30 - 13h50Chuyên đề CS_Nghệ thuật & cuộc sống: Những xu hướng thiết kế hiện đại
13h50 - 13h55Ca nhạc: Khóc Thầm
13h55 - 14h30Nhạc nước ngoài: Giai điệu 4 phương
14h30 - 14h59Phim truyện Việt Nam: Cười lên vợ ơi -Phần 1 -Tập 12
lịch phát sóng HTV Thể thao hôm nay
14h59 - 15h50Phim truyện Việt Nam: Mơ hoang - Tập 9
15h50 - 16h00Phim Viêt Nam: Cảm giác khi yêu -Tập 2
16h00 - 17h00Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - Tập 2
17h00 - 17h29Hoạt hình: Kết bạn với ăn mày
17h29 - 17h54Chuyên đề CS_Nghệ thuật & cuộc sống: Nghệ thuật thiết kế thác nước trong sân vườn
17h54 - 18h30Nhạc nước ngoài: Những người đàn ông lãng mạn
18h30 - 19h01Phim truyện Việt Nam: Cười lên vợ ơi -Phần 1 -Tập 13
19h01 - 19h51Phim truyện Việt Nam: Mơ hoang - Tập 10
19h51 - 20h00Phim Viêt Nam: Cảm giác khi yêu -Tập 2
20h00 - 20h56Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - Tập 3
20h56 - 21h12Phim truyện Việt Nam: Cặp đôi nội chiến- Tập 17
21h12 - 21h34Phim truyện Việt Nam: Cặp đôi nội chiến- Tập 18
21h34 - 22h25Phim truyện Việt Nam: Khi em đã lớn - Tập 8
22h25 - 22h30Phim Viêt Nam: Cảm giác khi yêu -Tập 2
22h30 - 23h00Chuyên đề CS_Nghệ thuật & cuộc sống: Nghệ thuật lộc bình
23h00 - 23h30Nhạc nước ngoài: Nhịp điệu trẻ-GĐ 4 Phương
23h30 - 00h00Phim truyện Việt Nam: Cười lên vợ ơi -Phần 1 -Tập 11