Lịch phát sóng HTV Thể thao thứ 7 ngày 10-11-2018

GiờChương trình
00h10 - 02h00Câu lạc bộ thể thao: Bóng đá Anh: West Ham - Burnley
02h00 - 03h00Bóng tròn
08h00 - 09h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: ĐẢO NGỌC TÌNH YÊU- TẬP 32
09h00 - 10h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: BIỆT ĐỘI SIÊU HÀI- TẬP 49
10h00 - 12h00CẢI LƯƠNG: LÒNG NGƯỜI ĐEN BẠC-P2
12h00 - 13h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: BIỆT THỰ PENSEE - TẬP 18
13h00 - 15h00PHIM TRUYỆN TFS: VÓ NGỰA TRỜI NAM - TẬP 2
15h00 - 17h00KỊCH : ĐỜI SINH VIÊN
17h00 - 18h00HOẠT CẢNH: BẦY CHIM THIÊN NGA
18h00 - 19h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: YÊU PHẢI LIỀU- TẬP 27
19h00 - 20h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: ĐẢO NGỌC TÌNH YÊU- TẬP 33
20h00 - 21h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: BIỆT ĐỘI SIÊU HÀI- TẬP 50
21h00 - 22h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: BIỆT THỰ PENSEE - TẬP 19
22h00 - 00h00PHIM TRUYỆN TFS: VÓ NGỰA TRỜI NAM - TẬP 3
07h00 - 07h15FUNNY CLIP - 52
07h15 - 07h30YOUTUBE DAILY NEWS - 136
lịch phát sóng HTV Thể thao
07h30 - 08h00PINK GIRL
08h00 - 08h15XẾP TIỀN LẺ
08h15 - 08h45CHỈ CÒN LÀ KỶ NIỆM - LÂM HOÀNG NGHĨA
08h45 - 08h55THỢ SĂN ẢO THUẬT - 8
08h55 - 09h10FUNNY CLIP - 53
09h10 - 09h40BÀI TẬP GIÚP GIẢM MỠ LƯNG HIỆU QUẢ
09h40 - 10h00ANH CỨ ĐI ĐI
10h00 - 10h30GIẤC MƠ BIỀN - TẬP 1
10h30 - 11h00CHỈ CÒN LÀ KỶ NIỆM - LÂM HOÀNG NGHĨA
11h00 - 11h15FUNNY CLIP - 51
11h15 - 11h30LHPFY - KẺ ĐỘC HÀNH
11h30 - 12h00GIẤC MƠ BIỀN - TẬP 2
12h00 - 13h00ÁNH SÁNG THIÊN ĐƯỜNG - TẬP 23
13h00 - 14h00ÁNH SÁNG THIÊN ĐƯỜNG - TẬP 24
14h00 - 14h15LHPFY - ÍCH KỶ
14h15 - 14h30YOUTUBE DAILY NEWS - 135
lịch phát sóng HTV Thể thao hôm nay
14h30 - 15h00SAU TẤT CẢ
15h00 - 15h30CHỈ CÒN LÀ KỶ NIỆM - LÂM HOÀNG NGHĨA
15h30 - 16h30ÁNH SÁNG THIÊN ĐƯỜNG - TẬP 21
16h30 - 17h30ÁNH SÁNG THIÊN ĐƯỜNG - TẬP 22
17h30 - 18h00GIẤC MƠ BIỀN - TẬP 1
18h00 - 18h15XẾP TIỀN LẺ
18h15 - 18h30FUNNY CLIP - 52
18h30 - 19h00YOUTUBE DAILY NEWS - 136
19h00 - 19h30WEEKLY K-POP - PHẦN 12
19h30 - 20h25NCCT - CHUYỆN TÌNH KHÔNG DĨ VÃNG
20h25 - 20h40FUNNY CLIP - 82
20h40 - 20h55YOUTUBE DAILY NEWS - 136
20h55 - 21h55ÁNH SÁNG THIÊN ĐƯỜNG - TẬP 23
21h55 - 22h55ÁNH SÁNG THIÊN ĐƯỜNG - TẬP 24
22h55 - 23h15CHI DÂN FEAT MIU LÊ
23h15 - 23h45HOÀNG TỬ XẤU TRAI - TẬP 60
23h45 - 00h00BỐN CHỮ LẮM