Lịch phát sóng HTV Thể thao thứ 7 ngày 21-7-2018

GiờChương trình
00h10 - 00h45Tạp chí thể thao Đức
00h45 - 02h30Câu Lạc Bộ Thể Thao: Bóng đá World Cup 2018: Anh-Bỉ
02h30 - 03h00Nhật ký thể thao
09h00 - 10h15PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1- TẬP 125,126
10h15 - 12h00CẢI LƯƠNG: NGÔI NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG
12h00 - 13h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: LỒNG SON- TẬP 12
13h00 - 15h00PHIM TRUYỆN TFS: TRƯỜNG NỘI TRÚ- TẬP 22
15h00 - 17h00KỊCH : CÚC CU CÚC CU
17h00 - 18h00ỐNG NHÒM NHÍ: TÌM HIỂU VỀ ĐÀN BẦU
18h00 - 19h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: NHẬT KÝ VỢ CHỒNG SON- TẬP 67,68
19h00 - 20h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: XIN LỖI CON- TẬP 61,62
20h00 - 21h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1- TẬP 127,128
21h00 - 22h00PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: LỒNG SON- TẬP 13
22h00 - 00h00PHIM TRUYỆN TFS: TRƯỜNG NỘI TRÚ- TẬP 23
07h00 - 07h15FUNNY CLIP - 67
07h15 - 07h30YOUTUBE DAILY NEWS - 104
lịch phát sóng HTV Thể thao
07h30 - 08h00I WANNA BE YOUR LOVE
08h00 - 08h15ĐỔI TIỀN
08h15 - 08h45MỘT LẦN DANG DỞ - HỒ QUANG LỘC FT TRUNG HẬU
08h45 - 08h55SINH VIÊN THỜI @ - 2
08h55 - 09h10FUNNY CLIP - 69
09h10 - 09h40GIẢM MỠ TOÀN THÂN - PHẦN 1
09h40 - 10h00VĂN MAI HƯƠNG FEAT NOO PHƯỚC THỊNH 20
10h00 - 10h30HƯƠNG VỊ Ô MAI - TẬP 43
10h30 - 11h00MỘT LẦN DANG DỞ - HỒ QUANG LỘC FT TRUNG HẬU
11h00 - 11h15FUNNY CLIP - 67
11h15 - 11h30YOUTUBE DAILY NEWS - 104
11h30 - 12h00HƯƠNG VỊ Ô MAI - TẬP 44
12h00 - 13h00VÀNG TRONG CÁT - TẬP 15
13h00 - 14h00VÀNG TRONG CÁT - TẬP 16
14h00 - 14h15LHPFY - NGƯỜI RÁC RÁC NGƯỜI
14h15 - 14h30YOUTUBE DAILY NEWS - 103
lịch phát sóng HTV Thể thao hôm nay
14h30 - 15h00MV SƠN TÙNG FEAT KHỞI MY
15h00 - 15h30LƯU TRÚC LY FEAT DƯƠNG NHÂN TRUNG
15h30 - 16h30VÀNG TRONG CÁT - TẬP 13
16h30 - 17h30VÀNG TRONG CÁT - TẬP 14
17h30 - 18h00HƯƠNG VỊ Ô MAI - TẬP 43
18h00 - 18h15NHÂN VIÊN KINH DOANH
18h15 - 18h30FUNNY CLIP - 67
18h30 - 19h00YOUTUBE DAILY NEWS - 104
19h00 - 19h30WEEKLY K-POP - PHẦN 10
19h30 - 20h25NCCT - NỐI LẠI TÌNH XƯA
20h25 - 20h40FUNNY CLIP - 69
20h40 - 20h55LHPFY - ƯỚC MƠ ANH HÙNG
20h55 - 21h55VÀNG TRONG CÁT - TẬP 15
21h55 - 22h55VÀNG TRONG CÁT - TẬP 16
22h55 - 23h15LẠC TRONG MƯA
23h15 - 23h45HƯƠNG VỊ Ô MAI - TẬP 42
23h45 - 00h00MV 365 BAND