Lịch phát sóng HTV1 thứ 3 ngày 22-10-2019

GiờChương trình
00h00 - 00h30An toàn giao thông TP
00h30 - 01h00Khoa học công nghệ
01h00 - 01h20Chương trình tổng hợp
01h20 - 01h50Chương trình VHNTTG
01h50 - 02h15Bản tin thời sự tổng hợp
02h15 - 03h00Chương trình văn nghệ
03h00 - 03h25Chương trình thiếu nhi
03h25 - 03h40Thông tin công cộng
03h40 - 03h55Rao vặt
03h55 - 04h25Phóng sự tài liệu
04h25 - 04h50Phóng sự
04h50 - 05h20Thể thao tổng hợp
05h20 - 05h55Chương trình ca nhạc
05h55 - 06h05Kênh hiệu HTV1
06h05 - 06h35Chương trình 60 giây
06h35 - 07h00Thể thao tổng hợp
07h00 - 07h15Bản tin buổi sáng-HTV9
07h15 - 07h45An toàn giao thông TP
lịch phát sóng HTV 1
07h45 - 08h15Chương trình 60 giây
08h15 - 08h45Khoa học công nghệ
08h45 - 09h15Phóng sự Liên hoan phim
09h15 - 09h40Phóng sự
09h40 - 10h05Chương trình VHNTTG
10h05 - 10h35Chương trình thiếu nhi
10h35 - 10h55Chương trình tổng hợp
10h55 - 11h15Thông tin công cộng
11h15 - 12h00Phim truyện Việt Nam
12h00 - 12h30Phóng sự tài liệu
12h30 - 13h00Chương trình ca nhạc
13h00 - 13h15Bản tin trưa-HTV9
13h15 - 14h00Chương trình “Chuyện 12g”
14h00 - 14h15Rao vặt
14h15 - 15h10Chương trình văn nghệ
15h10 - 15h35Phóng sự
15h35 - 16h05Khoa học công nghệ
16h05 - 16h15Phóng sự Liên hoan phim
lịch phát sóng HTV 1 hôm nay
16h15 - 16h25Chương trình tổng hợp
16h25 - 16h50HTV giới thiệu
16h50 - 17h00Thông tin dân sự-Rao vặt
17h00 - 17h05An toàn giao thông TP
17h05 - 17h35Phóng sự liên hoan phim
17h35 - 17h50HTV giới thiệu
17h50 - 18h00Chương trình thiếu nhi
18h00 - 18h30Thể thao tổng hợp
18h30 - 19h00Thông tin công cộng
19h00 - 19h15Rao vặt
19h15 - 19h30Chương trình VHNTTG
19h30 - 20h00Phóng sự tài liệu
20h00 - 20h30Chương trình ca nhạc
20h30 - 21h00Bản tin thời sự tổng hợp
21h00 - 21h30Chương trình thời sự-HTV9
21h30 - 22h05Chương trình văn nghệ
22h05 - 23h00Thế giới 24G-HTV7
23h00 - 23h30Thông tin công cộng
23h30 - 00h00Chương trình VHNTTG