Lịch phát sóng HTVC PHIM thứ 2 ngày 24-12-2018

GiờChương trình
00h00 - 01h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 73
01h00 - 02h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 74
02h00 - 04h00India-UK-France-The Netherlands (Tâm lý xã hội): JUZE (Juze)
04h00 - 05h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 73
05h00 - 06h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 74
06h00 - 06h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 117
06h25 - 07h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 118
07h00 - 07h25Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 1
07h25 - 08h00Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 2
08h00 - 09h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 73
lịch phát sóng HTVC - Phim
09h00 - 10h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 74
10h00 - 12h00Finland (Kinh dị): GIA ĐÌNH THÀNH THỊ (Urban Family)
12h00 - 12h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 117
12h25 - 13h01Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 118
13h01 - 13h26Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 1
13h26 - 14h00Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 2
14h00 - 15h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 73
15h00 - 16h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 74
16h00 - 18h00India-UK-France-The Netherlands (Tâm lý xã hội): JUZE (Juze)
18h00 - 19h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 75
lịch phát sóng HTVC - Phim hôm nay
19h00 - 20h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 76
20h00 - 20h25Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 3
20h25 - 21h00Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 4
21h00 - 21h25Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 5
21h25 - 22h00Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 6
22h00 - 22h25Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 11
22h25 - 23h00Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 12
23h00 - 23h25Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 13
23h25 - 00h00Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 14

Kênh truyền hình HTVC - Phim

HTVC - Phim Là một kênh phim tổng hợp của trung tâm truyền hình cáp HTVC chuyên phát sóng các bộ phim được nhiều người quan tâm, yêu thích với chất lượng âm thanh và hình ảnh cao, phù hợp với mọi lứa tuổi.