Lịch phát sóng HTVC PHIM thứ 3 ngày 16-10-2018

GiờChương trình
00h00 - 01h00Colombia (Tâm lý xã hội): Thư ký - tập 81
01h00 - 02h00Colombia (Tâm lý xã hội): Thư ký - tập 82
02h00 - 03h00Việt Nam (Tâm lý xã hội): Ầu ơ ví dầu - Tập 7
03h00 - 04h01Việt Nam (Tâm lý xã hội): Ầu ơ ví dầu - Tập 8
04h01 - 05h00Colombia (Tâm lý xã hội): Thư ký - tập 81
05h00 - 06h00Colombia (Tâm lý xã hội): Thư ký - tập 82
06h00 - 07h00Việt Nam (Tâm lý xã hội): Ầu ơ ví dầu - Tập 7
07h00 - 08h00Việt Nam (Tâm lý xã hội): Ầu ơ ví dầu - Tập 8
08h00 - 09h00Colombia (Tâm lý xã hội): Thư ký - tập 81
lịch phát sóng HTVC - Phim
09h00 - 10h00Colombia (Tâm lý xã hội): Thư ký - tập 82
10h00 - 11h00Việt Nam (Tâm lý xã hội): Tam nam vẫn phú - Tập 3
11h00 - 12h00Việt Nam (Tâm lý xã hội): Tam nam vẫn phú - Tập 4
12h00 - 13h00Việt Nam (Tâm lý xã hội): Ầu ơ ví dầu - Tập 9
13h00 - 14h00Việt Nam (Tâm lý xã hội): Ầu ơ ví dầu - Tập 10
14h00 - 15h00Colombia (Tâm lý xã hội): Thư ký - tập 81
15h00 - 16h00Colombia (Tâm lý xã hội): Thư ký - tập 82
16h00 - 17h00Việt Nam (Tâm lý xã hội): Tam nam vẫn phú - Tập 3
17h00 - 18h00Việt Nam (Tâm lý xã hội): Tam nam vẫn phú - Tập 4
lịch phát sóng HTVC - Phim hôm nay
18h00 - 19h00Colombia (Tâm lý xã hội): Thư ký - tập 83
19h00 - 20h00Colombia (Tâm lý xã hội): Thư ký - tập 84
20h00 - 21h01Trung Quốc (Tâm lý xã hội): Bí ẩn trái tim - tập 7
21h01 - 22h00Trung Quốc (Tâm lý xã hội): Bí ẩn trái tim - tập 8
22h00 - 23h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Làm rể lần hai - Tập 71
23h00 - 00h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Làm rể lần hai - Tập 72
23h00 - 23h30Chuyên đề: Lắng nghe hạnh phúc
23h30 - 00h00Chuyên đề: Nhịp cầu vàng

Kênh truyền hình HTVC - Phim

HTVC - Phim Là một kênh phim tổng hợp của trung tâm truyền hình cáp HTVC chuyên phát sóng các bộ phim được nhiều người quan tâm, yêu thích với chất lượng âm thanh và hình ảnh cao, phù hợp với mọi lứa tuổi.