Lịch phát sóng HTVC PHIM thứ 3 ngày 18-12-2018

GiờChương trình
00h00 - 01h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 61
01h00 - 02h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 62
02h00 - 04h00Germany (Kinh dị): NỮ THANH TRA HELLER: PHẢN ĐÒN (Inspector Ms. Heller: Ricochet)
04h00 - 05h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 61
05h00 - 06h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 62
06h00 - 06h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 93
06h25 - 07h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 94
07h00 - 07h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 95
07h25 - 08h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 96
08h00 - 09h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 61
lịch phát sóng HTVC - Phim
09h00 - 10h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 62
10h00 - 12h00Germany (Kinh dị): NỮ THANH TRA HELLER: HÌNH BÓNG (Inspector Ms. Heller: Silhouette)
12h00 - 12h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 93
12h25 - 13h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 94
13h00 - 13h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 95
13h25 - 14h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 96
14h00 - 15h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 61
15h00 - 16h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 62
16h00 - 18h00France (Tình cảm lãng mạn): QUÝ CÔ CHAMBON (Mademoiselle Chambon)
18h00 - 19h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 63
lịch phát sóng HTVC - Phim hôm nay
19h00 - 20h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 64
20h00 - 20h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 97
20h25 - 21h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 98
21h00 - 21h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 99
21h25 - 22h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 100
22h00 - 22h25Columbia (Tâm lý xã hội): Đệ nhất phu nhân - tập 157
22h25 - 23h00Columbia (Tâm lý xã hội): Đệ nhất phu nhân - tập 158
23h00 - 23h25Columbia (Tâm lý xã hội): Đệ nhất phu nhân - tập 159
23h25 - 00h00Columbia (Tâm lý xã hội): Đệ nhất phu nhân - tập 160

Kênh truyền hình HTVC - Phim

HTVC - Phim Là một kênh phim tổng hợp của trung tâm truyền hình cáp HTVC chuyên phát sóng các bộ phim được nhiều người quan tâm, yêu thích với chất lượng âm thanh và hình ảnh cao, phù hợp với mọi lứa tuổi.