Lịch phát sóng HTVC PHIM thứ 4 ngày 19-12-2018

GiờChương trình
00h00 - 01h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 63
01h00 - 02h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 64
02h00 - 04h00France (Kinh dị): CHẾT TRONG TÂM HỒN (Death In The Soul)
04h00 - 05h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 63
05h00 - 06h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 64
06h00 - 06h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 97
06h25 - 07h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 98
07h00 - 07h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 99
07h25 - 08h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 100
08h00 - 09h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 63
lịch phát sóng HTVC - Phim
09h00 - 10h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 64
10h00 - 12h00Argentina-Uruguay-Germany-France-The Netherlands (Tình cảm hài): SỐ 5 (El Cinco)
12h00 - 12h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 97
12h25 - 13h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 98
13h00 - 13h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 99
13h25 - 14h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 100
14h00 - 15h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 63
15h00 - 16h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 64
16h00 - 18h00France (Kinh dị): CHẾT TRONG TÂM HỒN (Death In The Soul)
18h00 - 19h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 65
lịch phát sóng HTVC - Phim hôm nay
19h00 - 20h00Hàn Quốc (Tâm lý xã hội): Muôn nẻo tình yêu - Tập 66
20h00 - 20h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 101
20h25 - 21h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 102
21h00 - 21h25Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 103
21h25 - 22h00Columbia (Tâm lý xã hội): Dòng sông đam mê - tập 104
22h00 - 22h25Columbia (Tâm lý xã hội): Đệ nhất phu nhân - tập 161
22h25 - 23h00Columbia (Tâm lý xã hội): Đệ nhất phu nhân - tập 162
23h00 - 23h25Columbia (Tâm lý xã hội): Đệ nhất phu nhân - tập 163
23h25 - 00h00Columbia (Tâm lý xã hội): Đệ nhất phu nhân - tập 164

Kênh truyền hình HTVC - Phim

HTVC - Phim Là một kênh phim tổng hợp của trung tâm truyền hình cáp HTVC chuyên phát sóng các bộ phim được nhiều người quan tâm, yêu thích với chất lượng âm thanh và hình ảnh cao, phù hợp với mọi lứa tuổi.