Lịch phát sóng HTVC PHIM thứ 5 ngày 10-1-2019

GiờChương trình
00h01 - 01h00Thổ Nhĩ Kỳ (Tâm lý xã hội): Mặt trời mùa đông - tập 14
01h00 - 02h00Thổ Nhĩ Kỳ (Tâm lý xã hội): Mặt trời mùa đông - tập 15
02h00 - 04h00Germany (Thriller (Crime/ Suspense )): ÁN MẠNG TRÊN BIỂN BALTIC (Death On The Baltic Sea)
04h00 - 04h25Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 79
04h25 - 05h00Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 80
05h00 - 05h25Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 81
05h25 - 06h00Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 82
06h00 - 06h25Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 71
06h25 - 07h00Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 72
07h00 - 07h25Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 73
07h25 - 08h00Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 74
08h00 - 09h00Thổ Nhĩ Kỳ (Tâm lý xã hội): Mặt trời mùa đông - tập 14
09h00 - 10h00Thổ Nhĩ Kỳ (Tâm lý xã hội): Mặt trời mùa đông - tập 15
10h00 - 10h25Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 79
10h25 - 11h00Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 80
11h00 - 11h25Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 81
11h25 - 12h00Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 82
12h00 - 14h00Belgium-Poland (Tâm lý xã hội): BÊN NGOÀI THẢO NGUYÊN (Beyond The Steppes)
lịch phát sóng HTVC - Phim
14h00 - 14h25Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 71
14h25 - 15h00Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 72
15h00 - 15h25Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 73
15h25 - 16h00Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 74
16h00 - 18h00UK (Drama/ Thriller): ĐƯỜNG VÒNG (Bypass)
18h00 - 19h00Thổ Nhĩ Kỳ (Tâm lý xã hội): Mặt trời mùa đông - tập 16
19h00 - 20h00Thổ Nhĩ Kỳ (Tâm lý xã hội): Mặt trời mùa đông - tập 17
20h00 - 20h25Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 75
20h25 - 21h00Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 76
21h00 - 21h25Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 77
21h25 - 22h00Columbia (Tâm lý xã hội): Escobar, kẻ sống sót - tập 78
22h00 - 22h25Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 83
22h25 - 23h00Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 84
23h00 - 23h25Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 85
23h25 - 00h00Columbia (Tâm lý xã hội): Tình yêu và nỗi sợ - tập 86
14h15 - 14h30LHPFY - BỎNG LẠNH
14h30 - 15h00SAU TẤT CẢ
15h00 - 15h30THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM - DẠ THẢO MY
lịch phát sóng HTVC - Phim hôm nay
15h30 - 16h30LAO CÔNG BÍ ẨN - TẬP 5
16h30 - 17h30LAO CÔNG BÍ ẨN - TẬP 6
17h30 - 18h00XIN LỖI CON - TẬP 62
18h00 - 18h15BẪY TRÊN MẠNG
18h15 - 18h30YOUTUBE DAILY NEWS - 146
18h30 - 19h00FUNNY CLIP - 48
19h00 - 19h30CHÚNG TA KHÔNG THUỘC VỀ NHAU
19h30 - 20h00ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH - QUÁCH TUẤN DU
20h00 - 20h10THỢ SĂN ẢO THUẬT - 4
20h10 - 20h25CUỘC MUA BÁN RẮC RỐI
20h25 - 20h40CHẠM ĐẾN GIẤC MƠ
20h40 - 20h55YOUTUBE DAILY NEWS - 145
20h55 - 21h55LAO CÔNG BÍ ẨN - TẬP 7
21h55 - 22h55LAO CÔNG BÍ ẨN - TẬP 8
22h55 - 23h15ĐÂU AI ĐỢI MÌNH
23h15 - 23h45XIN LỖI CON - TẬP 61
23h45 - 00h00HOT LATIN SONGS - PHẦN 10

Kênh truyền hình HTVC - Phim

HTVC - Phim Là một kênh phim tổng hợp của trung tâm truyền hình cáp HTVC chuyên phát sóng các bộ phim được nhiều người quan tâm, yêu thích với chất lượng âm thanh và hình ảnh cao, phù hợp với mọi lứa tuổi.