Lịch phát sóng HTVC+ thứ 4 ngày 28-11-2018

GiờChương trình
00h15 - 00h45MƯỜI HAI NGÀY SIÊU MẪU - PHẦN 1
00h45 - 01h00GIẢ DANH TRÍ THỨC
01h00 - 01h30LƯU TRÚC LY FEAT DƯƠNG NHÂN TRUNG
01h30 - 01h40THẢM HOẠ ÂM NHẠC - 8
01h40 - 01h55YOUTUBE DAILY NEWS - 142
01h55 - 02h10FUNNY CLIP - 72
02h10 - 02h30ANH MUỐN NÓI
02h30 - 03h00XIN LỖI CON - TẬP 16
03h00 - 04h00MẶN HƠN MUỐI - TẬP 23
04h00 - 05h00MẶN HƠN MUỐI - TẬP 24
05h00 - 05h30PINK GIRL
05h30 - 05h45GIẢ DANH TRÍ THỨC
05h45 - 06h00FUNNY CLIP - 72
06h00 - 06h30MƯỜI HAI NGÀY SIÊU MẪU - PHẦN 8
06h30 - 06h40THẢM HOẠ ÂM NHẠC - 11
06h40 - 07h00MÌNH TỪNG YÊU NHAU
07h00 - 07h15FUNNY CLIP - 71
07h15 - 07h30LHPFY - CƠ TÍCH
lịch phát sóng HTVC Du Lịch Cuộc Sống
07h30 - 08h00SAU TẤT CẢ
08h00 - 08h15NGƯỜI GIAO HÀNG
08h15 - 08h45TUẤN QUANG FEAT HỒNG PHƯỢNG
08h45 - 08h55SINH VIÊN THỜI @ - 8
08h55 - 09h10YOUTUBE DAILY NEWS - 141
09h10 - 09h40MƯỜI HAI NGÀY SIÊU MẪU - PHẦN 2
09h40 - 10h00TAN VỠ
10h00 - 10h30XIN LỖI CON - TẬP 19
10h30 - 11h00TỪ KHI VẮNG ANH - LƯU TRÚC LY
11h00 - 11h15YOUTUBE DAILY NEWS - 142
11h15 - 11h30FUNNY CLIP - 72
11h30 - 12h00XIN LỖI CON - TẬP 20
12h00 - 13h00MẶN HƠN MUỐI - TẬP 25
13h00 - 14h00MẶN HƠN MUỐI - TẬP 26
14h00 - 14h15YOUTUBE DAILY NEWS - 141
14h15 - 14h30FUNNY CLIP - 67
14h30 - 15h00WEEKLY J-POP - PHẦN 21
15h00 - 15h30TRÁCH - HỒNG PHƯỢNG
lịch phát sóng HTVC Du Lịch Cuộc Sống hôm nay
15h30 - 16h30MẶN HƠN MUỐI - TẬP 23
16h30 - 17h30MẶN HƠN MUỐI - TẬP 24
17h30 - 18h00XIN LỖI CON - TẬP 19
18h00 - 18h15PHÚT BẤT CẨN
18h15 - 18h30FUNNY CLIP - 71
18h30 - 19h00LHPFY - MÙA 2.0
19h00 - 19h30HOT LATIN SONGS - PHẦN 21
19h30 - 20h00LƯU TRÚC LY FEAT DƯƠNG NHÂN TRUNG
20h00 - 20h10THẢM HOẠ ÂM NHẠC - 8
20h10 - 20h25NGƯỜI BẠN MỚI
20h25 - 20h40YOUTUBE DAILY NEWS - 142
20h40 - 20h55FUNNY CLIP - 68
20h55 - 21h55MẶN HƠN MUỐI - TẬP 25
21h55 - 22h55MẶN HƠN MUỐI - TẬP 26
22h55 - 23h15ANH MUỐN NÓI
23h15 - 23h45XIN LỖI CON - TẬP 18
23h45 - 00h00PINK GIRL

Kênh truyền hình HTVC Du Lịch Cuộc Sống

Kênh HTVC du lịch và cuộc sống ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu và sự quan tâm của khán giả về lĩnh vực du lịch, giải trí .Với cấu trúc các đầu mục chương trình luôn có sự đan xen giới thiệu du lịch trong nước và nước ngoài, cùng các lĩnh vực lý thú khác như văn hóa, lịch sử, kiến trúc, ẩm thực…hy vọng khán giả sẽ được cái nhìn tổng quát, sâu rộng với nhiều thông tin phong phú, thiết thực…