Lịch phát sóng K+1 HD thứ 3 ngày 14-3-2017

GiờChương trình
00:15Thần cơ tiễn
02:30Cuộc chơi P1, Tập 02
03:15Phá án P2, Tập 4
04:00Sát thủ K: Bí mật góa phụ
06:00Gia đình bác sĩ P2, Tập 01
06:45Cuộc chơi P1, Tập 02
07:30Phim điện ảnh và những ngôi sao 2017, Số 478
08:00Không khoan nhượng
lịch phát sóng K+1 HD
10:00Phá án P2, Tập 4
10:45Gia đình bác sĩ P2, Tập 01
11:30Phim điện ảnh và những ngôi sao 2017, Số 478
12:00Chiến dịch tranh cử
13:45Clip ca nhac
14:00Cuộc chơi P1, Tập 02
14:45Phá án P2, Tập 4
15:30Phim điện ảnh và những ngôi sao 2017, Số 478
16:00Chuyến bay VP7500
lịch phát sóng K+1 HD hôm nay
17:30Cặp đôi ảo thuật: Penn & Teller, Tập 01
18:15Gia đình bác sĩ P2, Tập 01
19:00Cuộc chơi P1, Tập 03
19:45Clip ca nhạc
20:00Dòng máu sát nhân
21:45Clip ca nhạc
22:00Gia đình bác sĩ P2, Tập 02
22:45Clip ca nhạc
23:00Các cặp đôi Hollywood, Số 199
23:30Phá án P2, Tập 5