Lịch phát sóng K+1 HD thứ 5 ngày 16-3-2017

GiờChương trình
00:15Không khoan nhượng
02:15Cuộc chơi P1, Tập 04
03:00Phá án P2, Tập 6
03:45Clip ca nhạc
04:00Bi kịch triều đại
06:00Gia đình bác sĩ P2, Tập 03
06:45Cuộc chơi P1, Tập 04
07:30Thoát hiểm trong gang tấc P1, Tập 3
lịch phát sóng K+1 HD
08:15Dòng máu sát nhân
09:45Clip ca nhạc
10:00Phá án P2, Tập 6
10:45Gia đình bác sĩ P2, Tập 03
11:30Thoát hiểm trong gang tấc P1, Tập 3
12:15Thiên hạ vô tặc
14:00Cuộc chơi P1, Tập 04
14:45Phá án P2, Tập 6
15:30Thoát hiểm trong gang tấc P1, Tập 3
lịch phát sóng K+1 HD hôm nay
16:15Chiến dịch tranh cử
18:00Clip ca nhạc
18:15Gia đình bác sĩ P2, Tập 03
19:00Cuộc chơi P1, Tập 05
19:45Clip ca nhạc
20:00Nhà vua và chàng hề
22:00Gia đình bác sĩ P2, Tập 04
22:45Cặp đôi ảo thuật: Penn & Teller, Tập 02
23:30Phá án P2, Tập 7