Lịch phát sóng K+1 HD thứ 6 ngày 17-3-2017

GiờChương trình
00:15Võ sĩ Rikidozan
02:30Cuộc chơi P1, Tập 05
03:15Phá án P2, Tập 7
04:00Nhà vua và chàng hề
06:00Gia đình bác sĩ P2, Tập 04
06:45Cuộc chơi P1, Tập 05
07:30Cặp đôi ảo thuật: Penn & Teller, Tập 02
lịch phát sóng K+1 HD
08:15Thiên hạ vô tặc
10:15Phá án P2, Tập 7
11:00Gia đình bác sĩ P2, Tập 04
11:45Clip ca nhạc
12:00Nhà vua và chàng hề
14:00Cuộc chơi P1, Tập 05
14:45Phá án P2, Tập 7
15:30Cặp đôi ảo thuật: Penn & Teller, Tập 02
lịch phát sóng K+1 HD hôm nay
16:15Dòng máu sát nhân
17:30Các cặp đôi Hollywood, Số 199
18:15Gia đình bác sĩ P2, Tập 04
19:00Cuộc chơi P1, Tập 06
19:45Clip ca nhạc
20:00Đội quân siêu trộm
22:15Gia đình bác sĩ P2, Tập 05
23:00Các cặp đôi Hollywood, Số 201
23:30Phá án P2, Tập 8