Lịch phát sóng K+NS HD Chủ Nhật ngày 14-10-2018

GiờChương trình
00:00Hoàn Thiện Bản Thân
(Số 50): Không Dùng Bạo Lực Để Dạy Con
00:30Phim Người Yêu Tuyệt Vời
Tập 85
01:15Thực Đơn Đỉnh
Số 13
01:45Ánh Sáng Ngày Mai
Số 26
02:15Làm Đẹp
(Số 68): Cảm Hứng Vintage
02:45Hồn Việt
Số 14
03:15Phim Sức Nặng Tình Thâm
Tập 31
04:00Phim 936 Ngày Yêu (Ad_288t_Pm)
Tập 108
04:45Ánh Sáng Ngày Mai
Số 25
05:15Ca Nhạc Vzplaylist
Số 192
05:45Quán Cà Phê Âm Nhạc
Số 22
lịch phát sóng K+NS HD
06:15Những Chú Chó Cứu Hộ
(Tập 30): Thành Viên Cứu Hộ Mới (P.2)
06:45Phim Tân Bát Tiên Truyền Kỳ
Tập 6
07:30Nè Biết Gì Chưa
Số 133
08:00Ca Nhạc Vzplaylist
Số 190
08:30Làm Đẹp
(Số 68): Cảm Hứng Vintage
09:00Phim Sức Nặng Tình Thâm
Tập 31
10:00Ánh Sáng Ngày Mai
Số 26
10:30Quán Cà Phê Âm Nhạc
Số 22
11:00Phim Người Yêu Tuyệt Vời
Tập 85
12:00Phim Tân Bát Tiên Truyền Kỳ
Tập 7
13:00Phim 936 Ngày Yêu (Ad_288t_Pm)
Tập 108
14:00Những Chú Chó Cứu Hộ
(Tập 30): Thành Viên Cứu Hộ Mới (P.2)
lịch phát sóng K+NS HD hôm nay
14:30Nè Biết Gì Chưa
Số 133
15:00Phim Sức Nặng Tình Thâm
Tập 31
16:00Hồn Việt
Số 14
16:30Trò Chuyện Với Người Nổi Tiếng
(Số 47): Trò Chuyện Cùng Diễn Viên Huy Cường
17:00Phim Tân Bát Tiên Truyền Kỳ
Tập 7
18:00Ca Nhạc Vzplaylist
Số 192
18:30Những Chú Chó Cứu Hộ
(Tập 31): Cứu Gia Đình Chó Tiên Cá (P.1)
19:00Phim Sức Nặng Tình Thâm
Tập 32
20:00Phim Người Yêu Tuyệt Vời
Tập 86
21:00Phim 936 Ngày Yêu (Ad_288t_Pm)
Tập 109
22:00Thực Đơn Đỉnh
Số 13
22:30Ánh Sáng Ngày Mai
Số 26
23:00Ca Nhạc Vzplaylist
Số 193
23:30Siêu thị âm nhạc
Số 155