Lịch phát sóng K+NS HD Chủ Nhật ngày 14-7-2019

GiờChương trình
00:00Thư ký
Tập 55
01:00Bóng tối rực rỡ
Tập 24
02:00Tình yêu không đóng cửa
Tập 43
03:00Môn đồ
05:00Thư ký
Tập 55
06:00Tình yêu không đóng cửa
Tập 43
07:00Bóng tối rực rỡ
Tập 24
08:00Môn đồ
10:00Thư ký
Tập 55
11:00Tình yêu không đóng cửa
Tập 44
12:00Bóng tối rực rỡ
Tập 24
lịch phát sóng K+NS HD
13:00Thư ký
Tập 55
14:00Môn đồ
16:00Tình yêu không đóng cửa
Tập 44
17:00Thư Ký
Tập 56
18:00Bóng tối rực rỡ
Tập 25
19:00Tình yêu không đóng cửa
Tập 44
20:00Ngọa hổ tàng long
22:00Thư Ký
Tập 56
23:00Bóng tối rực rỡ
Tập 25
13:30Son môi hồng
Số 77
14:30MV MỚI (PL)
14:35Baby Cat
Số 27+28
lịch phát sóng K+NS HD hôm nay
15:00Siêu thị âm nhạc
Số 180
16:00Đi cùng Duy
Số 46
16:30Cha con hợp sức
Số 53
17:00Tình thù ngiệt ngã
Số 698
18:00INCREDIBLE HACO 
Số 29+30
18:30Nghiêng Nghiêng Dòng Nước
Số 13
19:30Đời cần có em
Số 8
20:30Bạn muốn hẹn hò
Số 137
21:00Khai phong phủ
Tập 21
22:00Chinh phục thử thách
Số 2
22:30Siêu thị âm nhạc
Số 180
23:00Đi cùng Duy
Số 46
23:30Thư viện USUK
Số 2