Lịch phát sóng K+NS HD thứ 2 ngày 20-3-2017

GiờChương trình
00:00Ân oán tình thù
Tập 105
01:00Hạnh phúc mong manh
Tập 7
02:00Tình yêu đam mê
Tập 60
03:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 133
04:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 134
05:00Ân oán tình thù
Tập 105
06:00Tình yêu đam mê
Tập 60
07:00Hạnh phúc mong manh
Tập 7
08:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 133
lịch phát sóng K+NS HD
09:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 134
10:00Ân oán tình thù
Tập 105
11:00Tình yêu đam mê
Tập 61
12:00Hạnh phúc mong manh
Tập 7
13:00Ân oán tình thù
Tập 105
14:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 133
15:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 134
16:00Tình yêu đam mê
Tập 61
17:00Ân oán tình thù
Tập 106
18:00Hạnh phúc mong manh
Tập 8
lịch phát sóng K+NS HD hôm nay
19:00Tình yêu đam mê
Tập 61
20:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 135
21:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 136
22:00Ân oán tình thù
Tập 106
23:00Hạnh phúc mong manh
Tập 8
20:30Gameshow (Pm)
Bạn Muốn Hẹn Hò Số 16
21:00Phim Nước Ngoài (Pm)
Nữ Hoàng Insoo Số 2
22:00Ca Nhạc (Pm)
Alo Ao Số 61
23:00Khám Phá Biển Đảo Pl Số 14
23:30Ca Nhạc (Pm)
Siêu Thị Âm Nhạc Số 77