Lịch phát sóng K+NS HD thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:00Ân oán tình thù
Tập 49
01:00Mùa thu đi một nửa
Tập 22
02:00Tình yêu đam mê
Tập 4
03:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 53
04:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 54
05:00Ân oán tình thù
Tập 49
06:00Tình yêu đam mê
Tập 4
lịch phát sóng K+NS HD
07:00Mùa thu đi một nửa
Tập 22
08:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 53
09:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 54
10:00Ân oán tình thù
Tập 49
11:00Tình yêu đam mê
Tập 5
12:00Mùa thu đi một nửa
Tập 22
13:00Ân oán tình thù
Tập 49
14:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 53
lịch phát sóng K+NS HD hôm nay
15:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 54
16:00Tình yêu đam mê
Tập 5
17:00Ân oán tình thù
Tập 50
18:00Mùa thu đi một nửa
Tập 23
19:00Tình yêu đam mê
Tập 5
20:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 55
21:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 56
22:00Ân oán tình thù
Tập 50
23:00Mùa thu đi một nửa
Tập 23