Lịch phát sóng K+NS HD thứ 3 ngày 24-1-2017

GiờChương trình
00:00Ân oán tình thù
Tập 50
01:00Mùa thu đi một nửa
Tập 23
02:00Tình yêu đam mê
Tập 5
03:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 55
04:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 56
05:00Ân oán tình thù
Tập 50
06:00Tình yêu đam mê
Tập 5
lịch phát sóng K+NS HD
07:00Mùa thu đi một nửa
Tập 23
08:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 55
09:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 56
10:00Ân oán tình thù
Tập 50
11:00Tình yêu đam mê
Tập 6
12:00Mùa thu đi một nửa
Tập 23
13:00Ân oán tình thù
Tập 50
14:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 55
lịch phát sóng K+NS HD hôm nay
15:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 56
16:00Tình yêu đam mê
Tập 6
17:00Ân oán tình thù
Tập 51
18:00Mùa thu đi một nửa
Tập 24
19:00Tình yêu đam mê
Tập 6
20:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 57
21:00Vòng xoáy kim tiền
Tập 58
22:00Ân oán tình thù
Tập 51
23:00Mùa thu đi một nửa
Tập 24