Lịch phát sóng K+NS HD thứ 5 ngày 18-5-2017

GiờChương trình
14:00SẮC MÀU KHÔNG GIAN
Cải tạo không gian sống mùa hè
14:30NÈ BIẾT GÌ CHƯA
15:00Phim truyện Việt Nam
TÌNH CA PHỐ
15:55GIA ĐÌNH VIỆT
16:00HƯƠNG VỊ VIỆT
Tìm hiểu nét ẩm thực cung đình Huế với chuyên gia ẩm thực Võ Quốc
16:30THƯƠNG TRƯỜNG MUÔN MẶT
17:00Phim truyện Trung Quốc
TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH
18:00LÀM ĐẸP
18:30NÈ BIẾT GÌ CHƯA
18:55HOT GIRL CAFE
19:00Phim truyện Việt Nam
TÌNH CA PHỐ
20:00Phim truyện Đài Loan
PHỤ NỮ ĐÀO HOA
21:00Phim truyện Ấn Độ
NHÀ CÓ BẢY MẸ CHỒNG
lịch phát sóng K+NS HD
22:00NÈ BIẾT GÌ CHƯA
22:30SẮC MÀU KHÔNG GIAN
Chọn vật liệu lát sàn
23:00CA NHẠC VZPLAYLIST
23:30ÁNH SÁNG NGÀY MAI
23:50HOT GIRL CAFE
00:00THƯƠNG TRƯỜNG MUÔN MẶT
00:30Phim truyện Đài Loan
PHỤ NỮ ĐÀO HOA
01:15SẮC MÀU KHÔNG GIAN
Cải tạo không gian sống mùa hè
01:45NÈ BIẾT GÌ CHƯA
02:15HƯƠNG VỊ VIỆT
Tìm hiểu nét ẩm thực cung đình Huế với chuyên gia ẩm thực Võ Quốc
02:45LÀM ĐẸP
03:15Phim truyện Việt Nam
TÌNH CA PHỐ
04:00Phim truyện Ấn Độ
NHÀ CÓ BẢY MẸ CHỒNG
04:45THƯƠNG TRƯỜNG MUÔN MẶT
lịch phát sóng K+NS HD hôm nay
05:15CA NHẠC VZPLAYLIST
05:45ÁNH SÁNG NGÀY MAI
06:15TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI NỔI TIẾNG
Trò chuyện cùng người mẫu Trang Khiếu
06:45Phim truyện Trung Quốc
TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH
07:30NÈ BIẾT GÌ CHƯA
08:00SẮC MÀU KHÔNG GIAN
Cải tạo không gian sống mùa hè
08:30HƯƠNG VỊ VIỆT
Tìm hiểu nét ẩm thực cung đình Huế với chuyên gia ẩm thực Võ Quốc
09:00Phim truyện Việt Nam
TÌNH CA PHỐ
10:00LÀM ĐẸP
10:30NÈ BIẾT GÌ CHƯA
11:00Phim truyện Đài Loan
PHỤ NỮ ĐÀO HOA
11:55GIA ĐÌNH VIỆT
12:00Phim truyện Trung Quốc
TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH
13:00Phim truyện Ấn Độ
NHÀ CÓ BẢY MẸ CHỒNG