Lịch phát sóng K+NS HD thứ 6 ngày 9-11-2018

GiờChương trình
00:00THỰC ĐƠN ĐỈNH
SỐ 2
00:30PHIM MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG
TẬP 18
01:15SẮC MÀU KHÔNG GIAN
(SỐ 58): Sử dụng màu sắc trong không gian chung
01:45NÈ BIẾT GÌ CHƯA (PHẦN 2)
SỐ 102
02:15ĐI LÀ ĐẾN
SỐ 4
02:45LÀM ĐẸP
(SỐ 72): Vẻ đẹp cổ điển
03:15PHIM OAN GIA KHÓ TRÁNH
TẬP 25
04:00PHIM 936 NGÀY YÊU
TẬP 134
04:45THỰC ĐƠN ĐỈNH
SỐ 2
05:15CA NHẠC VZPLAYLIST
SỐ 198
05:45ÁNH SÁNG NGÀY MAI
SỐ 11
lịch phát sóng K+NS HD
06:15CHIẾN LONG XẠ THỦ
TẬP 4
06:45PHIM TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ
TẬP 32
07:30NÈ BIẾT GÌ CHƯA
SỐ 151
08:00QUÁN CÀ PHÊ ÂM NHẠC
SỐ 26
08:30ĐI LÀ ĐẾN
SỐ 4
09:00PHIM OAN GIA KHÓ TRÁNH
TẬP 25
10:00THỰC ĐƠN ĐỈNH
SỐ 2
10:30NÈ BIẾT GÌ CHƯA (PHẦN 2)
SỐ 102
11:00PHIM MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG
TẬP 18
12:00PHIM TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ
TẬP 33
13:00PHIM 936 NGÀY YÊU
TẬP 134
14:00CHIẾN LONG XẠ THỦ
TẬP 4
lịch phát sóng K+NS HD hôm nay
14:45NÈ BIẾT GÌ CHƯA
SỐ 151
15:00PHIM OAN GIA KHÓ TRÁNH
TẬP 25
16:00LÀM ĐẸP
(SỐ 72): Vẻ đẹp cổ điển
16:30ĐI LÀ ĐẾN
SỐ 4
17:00PHIM TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ
TẬP 33
17:45NÈ BIẾT GÌ CHƯA
SỐ 153
18:00HỒN VIỆT
SỐ 3
18:30CHIẾN LONG XẠ THỦ
TẬP 5
19:00PHIM OAN GIA KHÓ TRÁNH
TẬP 26
20:00PHIM MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG
TẬP 19
21:00PHIM 936 NGÀY YÊU
TẬP 135
22:00NÈ BIẾT GÌ CHƯA (PHẦN 2)
SỐ 103
22:30QUÁN CÀ PHÊ ÂM NHẠC
SỐ 26
23:00CA NHẠC VZPLAYLIST
SỐ 199