Lịch phát sóng K+PM HD thứ 5 ngày 23-3-2017

GiờChương trình
08:30Trận bóng phát lại
ATP 1000 2017 Miami Open Presented by Itaú Ngày 1
10:00Tin tức và tạp chí
Trận đấu 10'
10:30Tin tức và tạp chí
Phía sau vinh quang 1617 Số 31
11:00Trận bóng phát lại
LA LIGA R28(*): DEPORTIVO - CELTA
12:45Tin tức và tạp chí
Trận đấu 10'
lịch phát sóng K+PM HD
13:00Trận bóng phát lại
ATP 1000 2017 Miami Open Presented by Itaú Ngày 1 Best match 1
15:00Trận bóng phát lại
ATP 1000 2017 Miami Open Presented by Itaú Ngày 1 Best match 2
17:00Tin tức và tạp chí
Trận đấu 10'
17:15Tin tức và tạp chí
Tennis+ 2017 Số 10
17:45Trận bóng trực tiếp
Bản tin TT
18:00Phát lần 1
CHÀNG GUY Ở ẤN ĐỘ, Tập 1
lịch phát sóng K+PM HD hôm nay
19:00Tin tức và tạp chí
Đội tuyển tôi yêu 1617 Số 32
20:00Phát lần 1
Sa bàn 1617 Số 4
20:30Phát lần 1
Thế giới La Liga 1617 Số 30
21:00Phát lần 1
ATP World Tour 2017 Số 12
21:30Tin tức và tạp chí
Phía sau vinh quang 1617 Số 31
22:00Trận bóng trực tiếp
ATP 1000 2017 Miami Open Presented by Itaú Ngày 2 THU 22H