Lịch phát sóng Red by HBO thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
00:10HOT ROAD
02:10CRACKED EGGS AND NOODLES
04:10THE GREAT SHU RA RA BOOM
06:00OUR ISLAND, OUR DREAMS
lịch phát sóng Red by HBO
08:00THE LOVE FLU
CÚM TÌNH
09:40MISSION: KIDNAP THE TOP STAR
NHIỆM VỤ: BẮT CÓC SIÊU SAO
11:20INOCHI
CUỘC SỐNG
13:30RYUZO AND THE SEVEN HENCHMEN
RYUZO VÀ BẢY HẦU CẬN
15:30WHERE THE LEGEND LIVES
NƠI HUYỀN THOẠI SỐNG MÃI
lịch phát sóng Red by HBO hôm nay
17:40DANCING QUEEN
NỮ HOÀNG KHIÊU VŨ
20:00FIRST OF MAY
NGÀY 1 THÁNG 5
22:00HIYA
ANH TRAI
18:25HOT ROD
ROD NHIỆT HUYẾT
19:55MILLION DOLLAR ARM
CÁNH TAY TRIỆU ĐÔ
22:00THE WEDDING RINGER
KẺ LỪA ĐẢO Ở ĐÁM CƯỚI
23:40BARB WIRE
BARB WIRE