Lịch phát sóng SAM – BTV11 Chủ Nhật ngày 19-2-2017

GiờChương trình
06h00 - 06h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 3
06h30 - 07h00Hoạt Hình: Huyền thoại đất liền và đại dương, tập 5
07h00 - 07h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 26
07h30 - 08h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 33
08h00 - 08h30Hoạt Hình: Gia đình Davincibles, tập 49 + 50
08h30 - 08h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 32
08h45 - 09h00Hoạt Hình: Khám phá khoa học, tập 2
09h00 - 09h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 3
09h30 - 10h00Hoạt Hình: Huyền thoại đất liền và đại dương, tập 5
10h00 - 10h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 26
10h30 - 11h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 33
11h00 - 11h30Hoạt Hình: Gia đình Davincibles, tập 49 + 50
11h30 - 11h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 32
11h45 - 12h00Hoạt Hình: Khám phá khoa học, tập 2
lịch phát sóng SAM - BTV11
12h00 - 12h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 4
12h30 - 13h00Hoạt Hình: Lupin đệ tam, tập 1
13h00 - 13h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 27
13h30 - 14h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 34
14h00 - 14h30Hoạt Hình: Gia đình Davincibles, tập 51 + 52
14h30 - 14h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 33
14h45 - 15h00Hoạt Hình: Khám phá khoa học, tập 3
15h00 - 15h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 4
15h30 - 16h00Hoạt Hình: Lupin đệ tam, tập 1
16h00 - 16h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 27
16h30 - 17h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 34
17h00 - 17h30Hoạt Hình: Trường học Ninja, tập 1
17h30 - 17h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 34
17h45 - 18h00Hoạt Hình: Khám phá khoa học, tập 4
lịch phát sóng SAM - BTV11 hôm nay
18h00 - 18h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 5
18h30 - 19h00Hoạt Hình: Lupin đệ tam, tập 2
19h00 - 19h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 28
19h30 - 20h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 35
20h00 - 20h30Hoạt Hình: Trường học Ninja, tập 1
20h30 - 20h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 34
20h45 - 21h00Hoạt Hình: Khám phá khoa học, tập 4
21h00 - 21h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 5
21h30 - 22h00Hoạt Hình: Lupin đệ tam, tập 2
22h00 - 22h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 28
22h30 - 23h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 35
23h00 - 23h30Hoạt Hình: Trường học Ninja, tập 1
23h30 - 23h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 34
23h45 - 00h00Hoạt Hình: Khám phá khoa học, tập 4

Kênh truyền hình SAM - BTV11

SAM là viết tắt chữ cái đầu của ba từ: Styles - Abilities - Motivations (phong cách, kỹ năng và động lực). Kênh SAM là kênh truyền hình phát sóng những chương trình giải trí dành cho khán giả ở độ tuổi thiếu nhi như các bộ phim hoạt hình trong nước và quốc tế, các game show vui nhộn, ngoài ra còn nhiều chương trình mang tính giáo dục.