Lịch phát sóng SAM – BTV11 thứ 3 ngày 3-1-2017

GiờChương trình
06h00 - 06h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 8
06h30 - 07h00Hoạt Hình: Tâm Tâm vui vẻ, tập 11
07h00 - 07h30Hoạt Hình: Những vũ công ở xứ sở thần tiên, tập 5
07h30 - 08h00Hoạt Hình: Cừu vui vẻ và sói xám, tập 61
08h00 - 08h30Hoạt Hình: Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 134
08h30 - 08h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 1
08h45 - 09h00Hoạt Hình: Ngôi trường yêu quái, tập 1
09h00 - 09h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 8
09h30 - 10h00Hoạt Hình: Tâm Tâm vui vẻ, tập 11
10h00 - 10h30Hoạt Hình: Những vũ công ở xứ sở thần tiên, tập 5
10h30 - 11h00Hoạt Hình: Cừu vui vẻ và sói xám, tập 61
11h00 - 11h30Hoạt Hình: Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 134
11h30 - 11h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 1
11h45 - 12h00Hoạt Hình: Ngôi trường yêu quái, tập 1
lịch phát sóng SAM - BTV11
12h00 - 12h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 9
12h30 - 13h00Hoạt Hình: Tâm Tâm vui vẻ, tập 12
13h00 - 13h30Hoạt Hình: Những vũ công ở xứ sở thần tiên, tập 6
13h30 - 14h00Hoạt Hình: Cừu vui vẻ và sói xám, tập 62
14h00 - 14h30Hoạt Hình: Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 135
14h30 - 14h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 2
14h45 - 15h00Hoạt Hình: Ngôi trường yêu quái, tập 2
15h00 - 15h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 9
15h30 - 16h00Hoạt Hình: Tâm Tâm vui vẻ, tập 12
16h00 - 16h30Hoạt Hình: Những vũ công ở xứ sở thần tiên, tập 6
16h30 - 17h00Hoạt Hình: Cừu vui vẻ và sói xám, tập 62
17h00 - 17h30Hoạt Hình: Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 136
17h30 - 17h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 3
17h45 - 18h00Hoạt Hình: Ngôi trường yêu quái, tập 3
lịch phát sóng SAM - BTV11 hôm nay
18h00 - 18h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 10
18h30 - 19h00Hoạt Hình: Tâm Tâm vui vẻ, tập 13
19h00 - 19h30Hoạt Hình: Những vũ công ở xứ sở thần tiên, tập 7
19h30 - 20h00Hoạt Hình: Cừu vui vẻ và sói xám, tập 63
20h00 - 20h30Hoạt Hình: Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 136
20h30 - 20h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 3
20h45 - 21h00Hoạt Hình: Ngôi trường yêu quái, tập 3
21h00 - 21h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 10
21h30 - 22h00Hoạt Hình: Tâm Tâm vui vẻ, tập 13
22h00 - 22h30Hoạt Hình: Những vũ công ở xứ sở thần tiên, tập 7
22h30 - 23h00Hoạt Hình: Cừu vui vẻ và sói xám, tập 63
23h00 - 23h30Hoạt Hình: Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 136
23h30 - 23h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 3
23h45 - 00h00Hoạt Hình: Ngôi trường yêu quái, tập 3

Kênh truyền hình SAM - BTV11

SAM là viết tắt chữ cái đầu của ba từ: Styles - Abilities - Motivations (phong cách, kỹ năng và động lực). Kênh SAM là kênh truyền hình phát sóng những chương trình giải trí dành cho khán giả ở độ tuổi thiếu nhi như các bộ phim hoạt hình trong nước và quốc tế, các game show vui nhộn, ngoài ra còn nhiều chương trình mang tính giáo dục.