Lịch phát sóng SAM – BTV11 thứ 4 ngày 25-1-2017

GiờChương trình
06h00 - 06h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 30
06h30 - 07h00Hoạt Hình: Bà ngoại của Đậu Đậu, tập 3
07h00 - 07h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 1
07h30 - 08h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 8
08h00 - 08h30Hoạt Hình: Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 156
08h30 - 08h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 21
08h45 - 09h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 10
09h00 - 09h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 30
09h30 - 10h00Hoạt Hình: Bà ngoại của Đậu Đậu, tập 3
10h00 - 10h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 1
10h30 - 11h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 8
11h00 - 11h30Hoạt Hình: Tiểu hòa thượng Ikkyu - Tập 156
11h30 - 11h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 21
11h45 - 12h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 10
lịch phát sóng SAM - BTV11
12h00 - 12h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 31
12h30 - 13h00Hoạt Hình: Gian nan tìm mẹ, tập 1
13h00 - 13h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 2
13h30 - 14h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 9
14h00 - 14h30Hoạt Hình: The Davincibles, tập 1 + 2
14h30 - 14h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 22
14h45 - 15h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 11
15h00 - 15h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 31
15h30 - 16h00Hoạt Hình: Gian nan tìm mẹ, tập 1
16h00 - 16h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 2
16h30 - 17h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 9
17h00 - 17h30Hoạt Hình: The Davincibles, tập 3 + 4
17h30 - 17h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 23
17h45 - 18h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 12
lịch phát sóng SAM - BTV11 hôm nay
18h00 - 18h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 32
18h30 - 19h00Hoạt Hình: Gian nan tìm mẹ, tập 2
19h00 - 19h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 3
19h30 - 20h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 10
20h00 - 20h30Hoạt Hình: The Davincibles, tập 3 + 4
20h30 - 20h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 23
20h45 - 21h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 12
21h00 - 21h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 32
21h30 - 22h00Hoạt Hình: Gian nan tìm mẹ, tập 2
22h00 - 22h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 3
22h30 - 23h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 10
23h00 - 23h30Hoạt Hình: The Davincibles, tập 3 + 4
23h30 - 23h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 23
23h45 - 00h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 12

Kênh truyền hình SAM - BTV11

SAM là viết tắt chữ cái đầu của ba từ: Styles - Abilities - Motivations (phong cách, kỹ năng và động lực). Kênh SAM là kênh truyền hình phát sóng những chương trình giải trí dành cho khán giả ở độ tuổi thiếu nhi như các bộ phim hoạt hình trong nước và quốc tế, các game show vui nhộn, ngoài ra còn nhiều chương trình mang tính giáo dục.