Lịch phát sóng SAM – BTV11 thứ 6 ngày 17-2-2017

GiờChương trình
06h00 - 06h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 1
06h30 - 07h00Hoạt Hình: Huyền thoại đất liền và đại dương, tập 3
07h00 - 07h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 24
07h30 - 08h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 31
08h00 - 08h30Hoạt Hình: Gia đình Davincibles, tập 45 + 46
08h30 - 08h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 30
08h45 - 09h00Hoạt Hình: Gasp, tập 18
09h00 - 09h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 1
09h30 - 10h00Hoạt Hình: Huyền thoại đất liền và đại dương, tập 3
10h00 - 10h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 24
10h30 - 11h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 31
11h00 - 11h30Hoạt Hình: Gia đình Davincibles, tập 45 + 46
11h30 - 11h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 30
11h45 - 12h00Hoạt Hình: Gasp, tập 18
lịch phát sóng SAM - BTV11
12h00 - 12h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 2
12h30 - 13h00Hoạt Hình: Huyền thoại đất liền và đại dương, tập 4
13h00 - 13h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 25
13h30 - 14h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 32
14h00 - 14h30Hoạt Hình: Gia đình Davincibles, tập 47 + 48
14h30 - 14h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 31
14h45 - 15h00Hoạt Hình: Khám phá khoa học, tập 1
15h00 - 15h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 2
15h30 - 16h00Hoạt Hình: Huyền thoại đất liền và đại dương, tập 4
16h00 - 16h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 25
16h30 - 17h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 32
17h00 - 17h30Hoạt Hình: Gia đình Davincibles, tập 49 + 50
17h30 - 17h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 32
17h45 - 18h00Hoạt Hình: Khám phá khoa học, tập 2
lịch phát sóng SAM - BTV11 hôm nay
18h00 - 18h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 3
18h30 - 19h00Hoạt Hình: Huyền thoại đất liền và đại dương, tập 5
19h00 - 19h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 26
19h30 - 20h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 33
20h00 - 20h30Hoạt Hình: Gia đình Davincibles, tập 49 + 50
20h30 - 20h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 32
20h45 - 21h00Hoạt Hình: Khám phá khoa học, tập 2
21h00 - 21h30Hoạt Hình: Đấu sĩ LBX, tập 3
21h30 - 22h00Hoạt Hình: Huyền thoại đất liền và đại dương, tập 5
22h00 - 22h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 26
22h30 - 23h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 33
23h00 - 23h30Hoạt Hình: Gia đình Davincibles, tập 49 + 50
23h30 - 23h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 32
23h45 - 00h00Hoạt Hình: Khám phá khoa học, tập 2

Kênh truyền hình SAM - BTV11

SAM là viết tắt chữ cái đầu của ba từ: Styles - Abilities - Motivations (phong cách, kỹ năng và động lực). Kênh SAM là kênh truyền hình phát sóng những chương trình giải trí dành cho khán giả ở độ tuổi thiếu nhi như các bộ phim hoạt hình trong nước và quốc tế, các game show vui nhộn, ngoài ra còn nhiều chương trình mang tính giáo dục.