Lịch phát sóng SAM – BTV11 thứ 7 ngày 28-1-2017

GiờChương trình
06h00 - 06h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 33
06h30 - 07h00Hoạt Hình: Gian nan tìm mẹ, tập 3
07h00 - 07h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 4
07h30 - 08h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 11
08h00 - 08h30Hoạt Hình: The Davincibles, tập 5 + 6
08h30 - 08h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 24
08h45 - 09h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 13
09h00 - 09h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 33
09h30 - 10h00Hoạt Hình: Gian nan tìm mẹ, tập 3
10h00 - 10h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 4
10h30 - 11h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 11
11h00 - 11h30Hoạt Hình: The Davincibles, tập 5 + 6
11h30 - 11h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 24
11h45 - 12h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 13
lịch phát sóng SAM - BTV11
12h00 - 12h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 34
12h30 - 13h00Hoạt Hình: Pháp thuật nghìn năm của Shinko, tập 1
13h00 - 13h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 5
13h30 - 14h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 12
14h00 - 14h30Hoạt Hình: The Davincibles, tập 7 + 8
14h30 - 14h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 25
14h45 - 15h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 14
15h00 - 15h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 34
15h30 - 16h00Hoạt Hình: Pháp thuật nghìn năm của Shinko, tập 1
16h00 - 16h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 5
16h30 - 17h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 12
17h00 - 17h30Hoạt Hình: The Davincibles, tập 9 + 10
17h30 - 17h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 26
17h45 - 18h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 15
lịch phát sóng SAM - BTV11 hôm nay
18h00 - 18h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 35
18h30 - 19h00Hoạt Hình: Pháp thuật nghìn năm của Shinko, tập 2
19h00 - 19h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 6
19h30 - 20h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 13
20h00 - 20h30Hoạt Hình: The Davincibles, tập 9 + 10
20h30 - 20h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 26
20h45 - 21h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 15
21h00 - 21h30Hoạt Hình: Siêu anh hùng Tiga, tập 35
21h30 - 22h00Hoạt Hình: Pháp thuật nghìn năm của Shinko, tập 2
22h00 - 22h30Hoạt Hình: Anh em nhà Dalton, tập 6
22h30 - 23h00Hoạt Hình: Phù thủy tinh nghịch Sabrina, tập 13
23h00 - 23h30Hoạt Hình: The Davincibles, tập 9 + 10
23h30 - 23h45Hoạt Hình: Chuyện kể của Pum Pum, tập 26
23h45 - 00h00Hoạt Hình: Cuộc phiêu lưu của "Mecha Rappa", tập 15

Kênh truyền hình SAM - BTV11

SAM là viết tắt chữ cái đầu của ba từ: Styles - Abilities - Motivations (phong cách, kỹ năng và động lực). Kênh SAM là kênh truyền hình phát sóng những chương trình giải trí dành cho khán giả ở độ tuổi thiếu nhi như các bộ phim hoạt hình trong nước và quốc tế, các game show vui nhộn, ngoài ra còn nhiều chương trình mang tính giáo dục.