Lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp Chủ Nhật ngày 5-2-2017

GiờChương trình
00:00MƯA MÙA HẠ - Tập 22 (Philippine)
01:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 10 (Philippines)
02:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 24 (Philippine)
03:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 78 (Hàn Quốc)
04:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 32 (Philippines)
05:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 1 (Trung Quốc)
06:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 14 (Trung Quốc)
07:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 24 (Philippine)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp
08:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 10 (Philippines)
09:45CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 78 (Hàn Quốc)
10:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 1 (Trung Quốc)
11:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 32 (Philippines)
12:00MƯA MÙA HẠ - Tập 23 (Philippine)
13:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 14 (Trung Quốc)
14:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 1 (Trung Quốc)
15:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 32 (Philippines)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp hôm nay
16:00MƯA MÙA HẠ - Tập 23 (Philippine)
17:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 11 (Philippines)
18:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 25 (Philippine)
19:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 79 (Hàn Quốc)
20:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 33 (Cuối) (Philippines)
21:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 2 (Trung Quốc)
22:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 15 (Trung Quốc)
23:00MƯA MÙA HẠ - Tập 23 (Philippine)