Lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:00MƯA MÙA HẠ - Tập 9 (Philippine)
01:00HUYỀN THOẠI AMAYA - Tập 83 (Philippines)
02:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 11 (Philippine)
03:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 65 (Hàn Quốc)
04:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 19 (Philippines)
05:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 28 (Hong Kong)
06:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 1 (Trung Quốc)
07:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 11 (Philippine)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp
08:00HUYỀN THOẠI AMAYA - Tập 83 (Philippines)
09:45CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 65 (Hàn Quốc)
10:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 28 (Hong Kong)
11:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 19 (Philippines)
12:00MƯA MÙA HẠ - Tập 10 (Philippine)
13:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 1 (Trung Quốc)
14:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 28 (Hong Kong)
15:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 19 (Philippines)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp hôm nay
16:00MƯA MÙA HẠ - Tập 10 (Philippine)
17:00HUYỀN THOẠI AMAYA - Tập 84 (Philippines)
18:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 12 (Philippine)
19:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 66 (Hàn Quốc)
20:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 20 (Philippines)
21:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 29 (Hong Kong)
22:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 2 (Trung Quốc)
23:00MƯA MÙA HẠ - Tập 10 (Philippine)