Lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp thứ 4 ngày 15-2-2017

GiờChương trình
00:00YÊU KHÔNG HỐI HẬN - Tâp 2 (Philippine)
01:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 20 (Philippines)
02:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 34 (Philippine)
03:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 88 (Hàn Quốc)
04:00CON GÁI CHỒNG TÔI - Tập 9 (Philipppines)
05:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 11 (Trung Quốc)
06:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 24 (Trung Quốc)
07:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 34 (Philippine)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp
08:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 20 (Philippines)
09:45CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 88 (Hàn Quốc)
10:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 11 (Trung Quốc)
11:00CON GÁI CHỒNG TÔI - Tập 9 (Philipppines)
12:00YÊU KHÔNG HỐI HẬN - Tâp 3 (Philippine)
13:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 24 (Trung Quốc)
14:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 11 (Trung Quốc)
15:00CON GÁI CHỒNG TÔI - Tập 9 (Philipppines)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp hôm nay
16:00YÊU KHÔNG HỐI HẬN - Tâp 3 (Philippine)
17:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 21 (Philippines)
18:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 35 (Philippine)
19:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 89 (Hàn Quốc)
20:00CON GÁI CHỒNG TÔI - Tập 10 (Philipppines)
21:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 12 (Trung Quốc)
22:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 25 (Trung Quốc)
23:00YÊU KHÔNG HỐI HẬN - Tâp 3 (Philippine)