Lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp thứ 4 ngày 18-1-2017

GiờChương trình
00:00MƯA MÙA HẠ - Tập 4 (Philippine)
01:00HUYỀN THOẠI AMAYA - Tập 78 (Philippines)
02:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 6 (Philippine)
03:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 60 (Hàn Quốc)
04:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 14 (Philippines)
05:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 23 (Hong Kong)
06:00NHẤT ĐỎ NHÌ ĐEN - Tập 78 (Hong Kong)
07:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 6 (Philippine)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp
08:00HUYỀN THOẠI AMAYA - Tập 78 (Philippines)
09:45CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 60 (Hàn Quốc)
10:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 23 (Hong Kong)
11:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 14 (Philippines)
12:00MƯA MÙA HẠ - Tập 5 (Philippine)
13:00NHẤT ĐỎ NHÌ ĐEN - Tập 78 (Hong Kong)
14:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 23 (Hong Kong)
15:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 14 (Philippines)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp hôm nay
16:00MƯA MÙA HẠ - Tập 5 (Philippine)
17:00HUYỀN THOẠI AMAYA - Tập 79 (Philippines)
18:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 7 (Philippine)
19:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 61 (Hàn Quốc)
20:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 15 (Philippines)
21:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 24 (Hong Kong)
22:00NHẤT ĐỎ NHÌ ĐEN - Tập 79 (Hong Kong)
23:00MƯA MÙA HẠ - Tập 5 (Philippine)