Lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp thứ 6 ngày 17-2-2017

GiờChương trình
00:00YÊU KHÔNG HỐI HẬN - Tập 4 (Philippine)
01:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 22 (Philippines)
02:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 36 (Philippine)
03:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 90 (Hàn Quốc)
04:00CON GÁI CHỒNG TÔI - Tập 11 (Philipppines)
05:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 13 (Trung Quốc)
06:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 26 (Trung Quốc)
07:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 36 (Philippine)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp
08:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 22 (Philippines)
09:45CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 90 (Hàn Quốc)
10:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 13 (Trung Quốc)
11:00CON GÁI CHỒNG TÔI - Tập 11 (Philipppines)
12:00YÊU KHÔNG HỐI HẬN - Tập 5 (Philippine)
13:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 26 (Trung Quốc)
14:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 13 (Trung Quốc)
15:00CON GÁI CHỒNG TÔI - Tập 11 (Philipppines)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp hôm nay
16:00YÊU KHÔNG HỐI HẬN - Tập 5 (Philippine)
17:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 23 (Philippines)
18:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 37 (Philippine)
19:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 91 (Hàn Quốc)
20:00CON GÁI CHỒNG TÔI - Tập 12 (Philipppines)
21:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 14 (Trung Quốc)
22:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 27 (Trung Quốc)
23:00YÊU KHÔNG HỐI HẬN - Tập 5 (Philippine)