Lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp thứ 6 ngày 20-1-2017

GiờChương trình
00:00MƯA MÙA HẠ - Tập 6 (Philippine)
01:00HUYỀN THOẠI AMAYA - Tập 80 (Philippines)
02:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 8 (Philippine)
03:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 62 (Hàn Quốc)
04:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 16 (Philippines)
05:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 25 (Hong Kong)
06:00NHẤT ĐỎ NHÌ ĐEN - Tập 80 (Hong Kong)
07:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 8 (Philippine)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp
08:00HUYỀN THOẠI AMAYA - Tập 80 (Philippines)
09:45CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 62 (Hàn Quốc)
10:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 25 (Hong Kong)
11:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 16 (Philippines)
12:00MƯA MÙA HẠ - Tập 7 (Philippine)
13:00NHẤT ĐỎ NHÌ ĐEN - Tập 80 (Hong Kong)
14:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 25 (Hong Kong)
15:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 16 (Philippines)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp hôm nay
16:00MƯA MÙA HẠ - Tập 7 (Philippine)
17:00HUYỀN THOẠI AMAYA - Tập 81 (Philippines)
18:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 9 (Philippine)
19:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 63 (Hàn Quốc)
20:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 17 (Philippines)
21:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 26 (Hong Kong)
22:00NHẤT ĐỎ NHÌ ĐEN - Tập 81 (Hong Kong)
23:00MƯA MÙA HẠ - Tập 7 (Philippine)