Lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp thứ 7 ngày 4-2-2017

GiờChương trình
00:00MƯA MÙA HẠ - Tập 21 (Philippine)
01:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 9 (Philippines)
02:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 23 (Philippine)
03:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 77 (Hàn Quốc)
04:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 31 (Philippines)
05:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 40 ( Cuối) (Hong Kong)
06:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 13 (Trung Quốc)
07:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 23 (Philippine)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp
08:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 9 (Philippines)
09:45CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 77 (Hàn Quốc)
10:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 40 ( Cuối) (Hong Kong)
11:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 31 (Philippines)
12:00MƯA MÙA HẠ - Tập 22 (Philippine)
13:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 13 (Trung Quốc)
14:00HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ - Tập 40 ( Cuối) (Hong Kong)
15:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 31 (Philippines)
lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp - Kênh phim tổng hợp hôm nay
16:00MƯA MÙA HẠ - Tập 22 (Philippine)
17:00TÌNH YÊU CÒN MÃI - Tập 10 (Philippines)
18:00TRÁI TIM NGƯỜI MẸ - Tập 24 (Philippine)
19:00CƠN LỐC HẬN THỦ - Tập 78 (Hàn Quốc)
20:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI - Tập 32 (Philippines)
21:00BẢO VẬT THẦN Y - Tập 1 (Trung Quốc)
22:00YÊU HẬN TÌNH THÙ - Tập 14 (Trung Quốc)
23:00MƯA MÙA HẠ - Tập 22 (Philippine)